Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1999-05-31-820
PublisertII 1999 399
Ikrafttredelse31.05.1999
Sist endretFOR-2010-05-25-992
EndrerFOR-1996-07-11-766, FOR-1997-06-06-686
Gjelder forOverhalla kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-1989-08-01-788-§10.
Kunngjort
KorttittelForskr. om minsteareal elg/rådyr, Overhalla m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 31. mai 1999 med hjemmel i forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 10 a. Endret ved forskrifter 23 juni 2000 nr. 838, 25 juli 2001 nr. 902, 25 mai 2010 nr. 992.

I

For elg: 

Lierne kommune: - - - 
Overhalla kommune: - - - 
Snåsa kommune: - - - 

For rådyr: 

Overhalla kommune: 3.000 dekar. 
0Endret ved forskrifter 23 juni 2000 nr. 838, 25 juli 2001 nr. 902, 25 mai 2010 nr. 992 (Frosta).

II

De til nå gjeldende forskrifter for ovennevnte kommuner og arter oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.