Forskrift om åpning av jakt på bever, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1999-06-07-609
PublisertAvd II 1999 382
Ikrafttredelse07.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamdalseid kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om åpning av beverjakt, Namdalseid

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 7. juni 1999 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7.

I

Det blir med dette åpnet for jakt på bever i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag.

II

Kommunen fastsetter kvote og tildeler fellingstillatelser etter tellende vannlengde.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.