Forskrift om bruk av motorfartøy, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1999-09-02-1031
PublisertAvd II 1999 484
Ikrafttredelse15.11.1999
Sist endret
EndrerFOR-1997-06-19-968
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av motorfartøy, Holtålen

Fastsatt av Holtålen kommunestyre 2. september 1999 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Bruk av motorfartøy er forbudt på alle sjøer og elvestrekninger i kommunen. Unntatt fra forbudet er Øyungen og Riasten. Maks motorstørrelse er 6 HK.