Forskrift om åpning for hjortejakt, Time kommune, Rogaland.

DatoFOR-2000-04-06-401
PublisertII 2000 257
Ikrafttredelse06.04.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forTime kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om åpning for hjortejakt, Time

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Rogaland 6. april 2000 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16, jf. forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10.

I

Det er åpnet for jakt etter hjort i Time kommune, Rogaland fylke.

II

Minstearealet fastsettes til 3000 da.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.