Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Lebesby kommune, Finnmark.

DatoFOR-2000-06-08-1718
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse08.06.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forLebesby kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1989-07-28-749
Kunngjort19.02.2004
KorttittelForskrift om motorkjøretøy på barmark, Lebesby

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 8. juni 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark.

§ 1.Bruk av motorkjøretøy på barmark kan skje langs følgende traktorveger i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

Løype 1: Fra riksvegen over Ifjordfjellet ved Gurrujohka (Gamvik kommune) og sørover til høyde 458 (kommunegrensa mellom Lebesby, Gamvik og Tana). Videre sørover langs kommunegrensa mellom Lebesby og Tana til høyde 372 (Stuorra Ilis). 

Løype 2: Fra Lebesby opp Storelvdalen til første Tverrelv, videre fra elvedalen til Rundhaugen ved elvas vestside.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.