Forskrift for bruk av motorfartøy, Gausdal kommune, Oppland.

DatoFOR-2000-06-22-836
PublisertII 2000 408
Ikrafttredelse22.06.2000
Sist endret
EndrerFOR-1991-09-17-907
Gjelder forGausdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Gausdal

Fastsatt av Gausdal kommunestyre 22. juni 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 siste ledd. 

1.Motorisert ferdsel til vanns er generelt forbudt i Gausdal kommune uavhengig av innsjøens eller vassdragets størrelse.
2.For Espedalsvatnet gjelder følgende:
a.Det er tillatt å bruke elektrisk motor inntil 5 hk.
b.Sameiere i vatnet kan bruke båt med forbrenningsmotor inntil 5 hk ved garnfiske.
3.Gausdal kommune kan etter søknad gi dispensasjon, jf. lovens § 6.
4.Bestemmelsene trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 17. september 1991 nr. 907 for bruk av motorfartøy, Gausdal kommune, Oppland.