Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-2000-06-22-837
PublisertII 2000 408
Ikrafttredelse30.09.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i Reisavassdraget

Fastsatt av Nordreisa kommunestyre 22. juni 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd. 

1.Det er forbud mot motorisert ferdsel på Reisaelva fra Bilto til Imo fra kl 24.00 til kl 06.00 lørdag (natt til lørdag) og søndag (natt til søndag) hele året. Fra Gamlebrua på Storslett til Bilto er det forbud mot motorferdsel fra kl 24.00 til 06.00 lørdag (natt til lørdag) og søndag (natt til søndag) fra 1. september og ut året.
2.Det innføres totalforbud mot bruk av vannjet (hele døgnet).