Forskrift om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Leksvik, Snåsa, Røyrvik og Nærøy kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2000-06-23-838
PublisertII 2000 409
Ikrafttredelse23.06.2000
Sist endretFOR-2010-05-25-992
EndrerFOR-1998-05-20-957, FOR-1999-05-31-820, FOR-1999-07-17-853
Gjelder forLeksvik, Snåsa, Røyrvik og Nærøy kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelFOR-1989-08-01-788-§10, LOV-1981-05-29-38 jf FOR-1982-04-02-593
Kunngjort
KorttittelForskr om minsteareal for elg m m, Nord-Trøndelag mm

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 23. juni 2000 med hjemmel i forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 10 a. Endret ved forskrifter 25 juli 2001 nr. 902, 28 april 2004 nr. 690, 9 juni 2004 nr. 1919, 25 mai 2010 nr. 992. Endres ved forskrift 24 feb 2011 nr. 223 (i kraft 1 april 2011).

I

Følgende minsteareal er fastsatt:

For elg: 

Leksvik kommune: 2.000 dekar. 

Snåsa kommune: 2.000 dekar. 

Røyrvik kommune: 8.000 dekar.

0Endret ved forskrifter 25 juli 2001 nr. 902 (Lierne), 28 april 2004 nr. 690 (Verran), 9 juni 2004 nr. 1919 (Stjørdal), 25 mai 2010 nr. 992 (Frosta).

For rådyr:  

Nærøy kommune: 600 dekar for område 1 og 1.500 dekar for område 2.

0Endret ved forskrift 28 april 2004 nr. 690 (Verran).

II

De til nå gjeldende forskrifter for ovennevnte kommuner og arter oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.