Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på hjort, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2000-07-05-848
PublisertII 2000 417
Ikrafttredelse05.07.2000
Sist endretFOR-2003-06-04-701
Endrer
Gjelder forLeksvik kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om hjortejakt, Leksvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 5. juli 2000 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet §§ 9 og 16, og forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt §§ 9 og 10. Endret 4 juni 2003 nr. 701.

I

Det blir med dette åpnet for jakt på hjort i Leksvik i Nord-Trøndelag.

0Endret ved forskrift 4 juni 2003 nr. 701.

II

Minstearealet er satt til 30.000 dekar.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.