Forskrift om adgang til jakt etter elg, Vadsø, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Berlevåg kommuner, Finnmark.

DatoFOR-2001-04-05-397
PublisertII 2001 Nr. 2
Ikrafttredelse05.04.2001
Sist endretFOR-2003-03-27-643
EndrerFOR-1982-04-21-745, FOR-1998-04-20-408
Gjelder forVadsø, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Berlevåg kommuner, Finnmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort26.04.2001
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Finnmark

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 5. april 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10. Endret 27 mars 2003 nr. 643.

I

Det er adgang til jakt etter elg i disse kommuner med følgende grunnlag for fellingstillatelse:

II

Kommuneminsteareal i daa
Vadsø10000
Kautokeino20000
Kvalsund20000
Porsanger6000
Karasjok20000
Lebesby20000
Tana5000
Nesseby10000
Sør-Varanger5000
Berlevåg5000
0Endret ved forskrift 27 mars 2003 nr. 643 (Alta).

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg i Finnmark fylke.