Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Vest-Agder 4. april 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret 6 juni 2002 nr. 599, 10 april 2003 nr. 523, 12 april 2005 nr. 308, 12 april 2005 nr. 309, 19 april 2007 nr. 1845, 21 juni 2007 nr. 980, 23 april 2008 nr. 404, 15 mai 2009 nr. 548, 24 mars 2010 nr. 475, 11 mai 2010 nr. 1206, 28 april 2011 nr. 445, 28 juni 2011 nr. 665, 26 mars 2014 nr. 580, 24 mars 2015 nr. 293.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i disse kommuner med følgende grunnlag for fellingstillatelse:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg
Minsteareal i daa
Hjort
Minsteareal i daa
Rådyr
Minsteareal i daa
Beverjakt/
fordelingsgrunnlag
Sirdal500015000500Åpnet
Åseral
Åpnet
 

Også for bever er det tellende areal som legges til grunn for kvotetildeling.

0Endret ved forskrifter 6 juni 2002 nr. 599, 10 april 2003 nr. 523 (Mandal), 12 april 2005 nr. 308 (Audnedal), 12 april 2005 (Marnardal), 19 april 2007 nr. 1845 (Lyngdal), 21 juni 2007 nr. 980 (Hægebostad), 23 april 2008 nr. 404 (Kvinesdal), 15 mai 2009 nr. 548 (Kristiansand), 24 mars 2010 nr. 475 (Vennesla), 11 mai 2010 nr. 1206 (Lindesnes), 28 april 2011 nr. 445 (Flekkefjord), 28 juni 2011 nr. 665 (Søgne), 26 mars 2014 nr. 580 (Songdalen), 24 mars 2015 nr. 293 (Åseral).

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-forskrift av 28. oktober 1986 nr. 2028 om adgang til jakt etter hjort, Marnardal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 18. mars 1987 nr. 238 om adgang til jakt etter elg, Songdalen, Lindesnes kommuner, Vest-Agder, Marnardal, Vennesla kommuner, Vest-Agder,
-forskrift av 13. april 1987 nr. 345 om adgang til jakt etter hjort, Songdalen kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 13. april 1987 nr. 420 om adgang til jakt etter hjort, Lindesnes kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 26. februar 1988 nr. 259 om adgang til jakt etter hjort, Audnedal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 1. mars 1988 nr. 263 om adgang til jakt etter kanadagås, Songdalen kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 3. april 1989 nr. 233 om adgang til jakt etter hjort, Farsund kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 5. juli 1991 nr. 480 om adgang til jakt og fangst av bever i Flekkefjord kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 17. august 1988 nr. 668 om adgang til jakt og fangst av bever, Sirdal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 14. mars 1989 nr. 185 om minsteareal for fellingstillatelse av elg i Farsund og Marnardal kommuner og rådyr i Lyngdal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 21. februar 1996 nr. 238 om minsteareal for felling av elg, Åseral kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 17. februar 1994 nr. 265 om minsteareal for kvotetildeling for rådyr, Farsund kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 26. mars 1996 nr. 335 om minsteareal for kvotetildeling for elg, Åseral kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 16. april 1997 nr. 499 om minsteareal for kvotetildeling for hjort, Lyngdal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 9. juni 1987 nr. 604 om minsteareal for tildeling av fellingskvoter ved åpning av hjortejakt i kommunene Lindesnes, Marnardal og Songdalen, Vest-Agder,
-forskrift av 28. juni 1988 nr. 630 om minsteareal for tildeling av fellingskvoter ved åpning av hjortejakt, Audnedal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 16. mai 1997 nr. 665 om minsteareal for tildeling av fellingskvote på hjort, Lindesnes kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 15. oktober 1997 nr. 1130 om minsteareal for tildeling av fellingskvote på rådyr på øyer og holmer, Søgne kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 21. april 1998 nr. 410 om minsteareal for tildeling av fellingskvote på elg, Audnedal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 6. mai 1998 nr. 432 om minsteareal for tildeling av fellingskvote på elg, Lyngdal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 26. mai 1999 nr. 590 om minsteareal for tildeling av fellingskvote på elg, Farsund kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 1. juni 1999 nr. 602 om minsteareal for tildeling av fellingskvote på elg, Mandal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 1. juni 1999 nr. 603 om minsteareal for tildeling av fellingskvote på elg, Marnardal kommune, Vest-Agder,
-forskrift av 21. april 1998 nr. 411 om åpning av jakt på hjort, Kristiansand kommune, Vest-Agder og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for av felling av elg, hjort, rådyr og bever i Vest-Agder fylke.