Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 2. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret ved forskrifter 28 april 2003 nr. 573, 28 april 2003 nr. 574, 13 mai 2003 nr. 683, 23 mai 2003 nr. 686, 21 mai 2003 nr. 700, 22 mars 2002 nr. 1919, 25 april 2005 nr. 426, 25 april 2005 nr. 427, 26 april 2005 nr. 696, 2 nov 2006 nr. 1680, 26 feb 2007 nr. 429, 12 mars 2008 nr. 291, 2 mars 2009 nr. 283, 2 mai 2012 nr. 422, 14 mars 2013 nr. 303, 21 mars 2013 nr. 311, 5 juni 2014 nr. 1922, 7 mai 2015 nr. 512, 8 mars 2017 nr. 316. 

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommuner hvor minsteareal eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBeverjakt/fordelingsgrunnlag:
Hjartdal300010000500Åpnet/Minsteareal
Fyresdal
- Fjellgardane og Roan storvald2500250001000Åpnet/Minsteareal
- Resten av kommunen4000250001000Åpnet/Minsteareal
 
0Endret ved forskrifter 28 april 2003 nr. 573 (Bamble), 28 april 2003 nr. 574 (Tokke, elg), 13 mai 2003 nr. 683 (Siljan), 23 mai 2003 nr. 686 (Kviteseid), 21 mai 2003 nr. 700 (Drangedal). 11 sept 2003 nr. 1150 (Nome), 22 mars 2002 nr. 1919 (Tokke, hjort), 25 april 2005 nr. 426 (Tokke, rådyr), 25 april 2005 nr. 427 (Tokke, bever), 26 april 2005 nr. 696 (Tinn), 2 nov 2006 nr. 1680 (Skien), 26 feb 2007 nr. 429 (Notodden), 12 mars 2008 nr. 291 (Kragerø), 2 mars 2009 nr. 283 (Bø), 2 mai 2012 nr. 422 (Vinje), 14 mars 2013 nr. 303 (Sauherad), 21 mars 2013 nr. 311 (Nome), 5 juni 2014 nr. 2014 nr. 1922 (Nissedal), 7 mai 2015 nr. 512 (Porsgrunn), 8 mars 2017 nr. 316 (Seljord).

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-forskrift av 4. juni 1984 nr. 1193 om adgang til hjortejakt, Tinn kommune, Telemark,
-forskrift av 19. mars 1992 nr. 236 om adgang til jakt og fangst av bever, Seljord kommune, Telemark,
-forskrift av 19. mars 1992 nr. 237 om adgang til jakt og fangst av bever, Tinn kommune, Telemark,
-forskrift av 19. mars 1992 nr. 238 om adgang til jakt og fangst av bever, Vinje kommune, Telemark,
-forskrift av 22. april 1991 nr. 249 om høve til hjortejakt og minsteareal for tildeling av løyve for jakt på hjort, Vinje kommune, Telemark,
-forskrift av 20. mai 1992 nr. 441 om høve til hjortejakt og minsteareal for jakt etter hjort, Fyresdal kommune, Telemark,
-forskrift av 12. mai 1993 nr. 447 om høve til hjortejakt og minsteareal for jakt etter hjort, Kragerø kommune, Telemark,
-forskrift av 20. mai 1996 nr. 546 om høve til hjortejakt og minsteareal for jakt etter hjort, Bø og Nissedal kommunar, Telemark,
-forskrift av 22. april 1991 nr. 250 om jakt etter elg og rådyr, Bø kommune, Telemark,
-forskrift av 22. april 1991 nr. 248 om jakt etter elg, Hjartdal, Kviteseid, Tokke, Seljord, Drangedal og Fyresdal kommuner, Telemark,
-forskrift av 27. juni 1991 nr. 471 om minsteareal for elgjakt, Tinn kommune, Telemark,
-forskrift av 29. april 1985 nr. 910 om minsteareal for jakt etter elg, Bamble kommune, og jakt etter rådyr, Nome kommune, Telemark,
-forskrift av 13. juni 1986 nr. 1338 om minsteareal for jakt etter elg, Nome og Tinn kommunar, Telemark,
-forskrift av 7. mai 1991 nr. 269 om minsteareal for jakt etter rådyr, Tinn kommune, Telemark,
-forskrift av 21. mai 1992 nr. 443 om minsteareal for jakt etter rådyr, Seljord og Porsgrunn kommunar, Telemark,
-forskrift av 12. mai 1993 nr. 448 om minsteareal for jakt etter elg, Drangedal, Hjartdal, Kviteseid, Notodden og Vinje kommunar, minsteareal for jakt etter rådyr, Kragerø, Drangedal, Notodden og Skien kommunar, og minsteareal for jakt etter hjort, Tokke kommune, Telemark,
-forskrift av 27. mai 1994 nr. 614 om minsteareal for jakt etter hjort, Porsgrunn kommune, Telemark,
-forskrift av 27. mai 1994 nr. 615 om minsteareal for jakt etter elg i Heddalsåsen storvald, Notodden kommune, Telemark,
-forskrift av 27. mai 1994 nr. 616 om minsteareal for jakt etter elg i Bø, Sauherad, Hjartdal og Nome kommunar, Telemark,
-forskrift av 22. mai 1995 nr. 457 om minsteareal for jakt etter rådyr i Drangedal kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juli 1996 nr. 661 om minsteareal for jakt etter elg, Fyresdal kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juni 1997 nr. 595 om minsteareal for jakt etter elg, Bø kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juni 1997 nr. 599 om minsteareal for jakt etter elg, Skien kommune, Telemark,
-forskrift av 12. mai 1998 nr. 451 om minsteareal for jakt etter elg, Sauherad kommune, Telemark,
-forskrift av 19. juni 1998 nr. 643 om minsteareal for jakt etter elg, Seljord kommune, Telemark,
-forskrift av 10. desember 1998 nr. 1271 om minsteareal for jakt etter rådyr, Bamble kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juni 1999 nr. 595 om minsteareal for jakt etter elg, Bø kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juni 1999 nr. 596 om minsteareal for jakt etter elg, Kviteseid kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juni 1999 nr. 597 om minsteareal for jakt etter hjort, Kviteseid kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juni 1999 nr. 598 om minsteareal for jakt etter hjort, Nome kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juni 1999 nr. 599 om minsteareal for jakt etter elg, Skien kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juni 1999 nr. 600 om minsteareal for jakt etter elg, Tokke kommune, Telemark,
-forskrift av 1. juni 1999 nr. 601 om minsteareal for jakt etter elg, Vinje kommune, Telemark,
-forskrift av 12. mai 1997 nr. 662 om minstearealet for jakt etter elg, Nissedal, Tokke og Vinje kommunar, og for jakt etter hjort, Tinn og Tokke kommunar, Telemark,
-forskrift av 15. april 1998 nr. 359 om minstearealet for jakt etter elg, Fyresdal, Hjartdal, Kragerø og Notodden kommunar, og for jakt etter rådyr, Sauherad kommune, Telemark,
-forskrift av 7. mai 1991 nr. 268 om åpning av hjortejakt og minsteareal for jakt etter hjort, Sauherad kommune, Telemark,
-forskrift av 25. juni 1990 nr. 522 om åpning og minsteareal for jakt etter hjort, Tokke kommune, Telemark,
-forskrift av 14. juni 2000 nr. 608 om minsteareal for jakt etter elg i Notodden kommune, Telemark og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg, hjort, rådyr og bever i Telemark fylke.