Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.

DatoFOR-2001-05-04-529
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse04.05.2001
Sist endretFOR-2015-04-23-432
EndrerFOR-1982-03-09-1076, FOR-1984-04-25-967, FOR-1984-04-06-874, FOR-1986-05-20-1191, FOR-1987-03-18-238, FOR-1988-04-19-321, FOR-1989-03-30-231, FOR-1989-08-07-773, FOR-1984-05-02-1405, FOR-1985-07-05-1380, FOR-1986-07-02-1519, FOR-1988-05-07-365, FOR-1995-04-26-0426, FOR-1997-05-16-664, FOR-1984-05-02-1404, FOR-1987-01-06-33, FOR-1988-05-07-364, FOR-1996-02-06-233, FOR-1997-05-07-516, FOR-1989-04-14-237, FOR-1989-04-14-238, FOR-1992-06-26-539, FOR-1992-06-26-540, FOR-1993-04-05-360, FOR-1993-06-10-622, FOR-1994-04-19-413, FOR-1994-04-20-416, FOR-1994-04-20-417, FOR-1987-04-24-422, FOR-1991-05-31-408, FOR-1993-04-14-363, FOR-1998-04-22-412, FOR-1993-04-14-362, FOR-1994-04-11-408, FOR-1994-04-11-409, FOR-1994-04-19-412, FOR-2000-03-16-237, FOR-2000-04-13-402, FOR-2000-04-13-403, FOR-1990-03-29-244
Gjelder forSandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn og Tysvær kommuner, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort31.05.2001
KorttittelForskrift om jakt etter elg mv., Rogaland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Rogaland 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret ved forskrifter 3 mai 2004 nr. 729, 20 april 2006 nr. 460, 28 april 2006 nr. 464, 8 juni 2006 nr. 606, 26 mai 2008 nr. 496, 9 juni 2010 nr. 806, 11 april 2011 nr. 472, 11 mars 2015 nr. 284, 23 apr 2015 nr. 432.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og bever i kommuner hvor minsteareal eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg
Minsteareal i daa
Hjort
Minsteareal i daa
Rådyr
Minsteareal i daa
Beverjakt/
fordelingsgrunnlag
Sandnes80002000500
Stavanger50
Haugesund10001000
10000500
Klepp500
Time3000500
Gjesdal120002000500
Sola300
Forsand150001500500
Strand120001500300
Sauda150001500
Rennesøy3000500
Bokn1500500
Tysvær1000
0Endret ved forskrift 3 mai 2004 nr. 729 (Vindafjord), 20 april 2006 nr. 460 (Eigersund), 28 april 2006 nr. 464 (Lund), 8 juni 2006 nr. 606 (Sokndal), 17 april 2008 nr. 383 (rådyr for Tysvær), 26 mai 2008 nr. 496, 9 juni 2010 nr. 806 (Finnøy), 11 april 2011 nr. 472 (Bjerkreim), 11 april 2014 nr. 506 (Randaberg), 11 mars 2015 nr. 284 (Hjelmeland), 23 apr 2015 nr. 432 (Suldal).

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-forskrift av 9. mars 1982 nr. 1076 om adgang til elgjakt i Sandnes kommune, Rogaland,
-forskrift av 25. april 1984 nr. 967 om adgang til elgjakt, Strand kommune, Rogaland,
-forskrift av 6. april 1984 nr. 874 om adgang til hjortejakt, Os kommune Hedmark, Øyer kommune, Oppland, Sandnes kommune, Rogaland og Malvik kommune, Sør-Trøndelag,
-forskrift av 20. mai 1986 nr. 1191 om adgang til jakt etter elg i Eigersund i Rogaland, Vikna i Nord-Trøndelag og Nesna i Nordland,
-forskrift av 18. mars 1987 nr. 238 om adgang til jakt etter elg, Aurland kommune, Sogn og Fjordane, hjort, Aukra kommune, Møre og Romsdal, Sigdal kommune, Buskerud, Songdalen, Lindesnes kommuner, Vest-Agder, Gausdal kommune, Oppland, rådyr, Stordal kommune, Møre og Romsdal, Rennesøy kommune, Rogaland og canadagås, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland kommuner, Aust-Agder, Marnadal, Vennesla kommuner, Vest-Agder,
-forskrift av 19. april 1988 nr. 321 om adgang til jakt etter elg og hjort, Gjesdal kommune, Rogaland,
-forskrift av 30. mars 1989 nr. 231 om adgang til jakt etter elg, Sokndal og Hå kommuner, Rogaland,
-forskrift av 7. august 1989 nr. 773 om adgang til jakt og fangst av bever, Lund kommune, Rogaland,
-forskrift av 2. mai 1984 nr. 1405 om minsteareal for elgjakt, Strand kommune, Rogaland,
-forskrift av 5. juli 1985 nr. 1380 om minsteareal for elgjakt, Bjerkreim kommune, Rogaland,
-forskrift av 2. juli 1986 nr. 1519 om minsteareal for elgjakt, Eigersund kommune, Rogaland,
-forskrift av 7. mai 1988 nr. 365 om minsteareal for elgjakt, Gjesdal kommune, Rogaland,
-forskrift av 26. april 1995 nr. 0426 om minsteareal for elgjakt, Hjelmeland kommune, Rogaland,
-forskrift av 16. mai 1997 nr. 664 om minsteareal for elgjakt, Suldal kommune, Rogaland,
-forskrift av 2. mai 1984 nr. 1404 om minsteareal for hjortejakt, Sandnes kommune, Rogaland,
-forskrift av 6. januar 1987 nr. 33 om minsteareal for hjortejakt, Tysvær kommune, Rogaland,
-forskrift av 7. mai 1988 nr. 364 om minsteareal for hjortejakt, Gjesdal kommune, Rogaland,
-forskrift av 6. februar 1996 nr. 233 om minsteareal for hjortejakt, Suldal kommune, Rogaland,
-forskrift av 7. mai 1997 nr. 516 om minsteareal for hjortejakt, Vindafjord kommune, Rogaland,
-forskrift av 14. april 1989 nr. 237 om minsteareal for jakt på elg, Hå kommune, Rogaland,
-forskrift av 14. april 1989 nr. 238 om minsteareal for jakt på elg, Sokndal kommune, Rogaland,
-forskrift av 26. juni 1992 nr. 539 om minsteareal for jakt på rådyr, Finnøy kommune, Rogaland,
-forskrift av 26. juni 1992 nr. 540 om minsteareal for jakt på rådyr, Randaberg kommune, Rogaland,
-forskrift av 5. april 1993 nr. 360 om minsteareal for jakt på hjort, Strand kommune, Rogaland,
-forskrift av 10. juni 1993 nr. 622 om minsteareal for jakt på hjort, Karmøy kommune, Rogaland,
-forskrift av 19. april 1994 nr. 413 om minsteareal for jakt på rådyr i deler av Eigersund kommune, Rogaland,
-forskrift av 20. april 1994 nr. 416 om minsteareal for jakt på rådyr, Hjelmeland kommune, Rogaland,
-forskrift av 20. april 1994 nr. 417 om minsteareal for jakt på rådyr, Strand kommune, Rogaland,
-forskrift av 24. april 1987 nr. 422 om minsteareal for rådyrjakt, Rennesøy kommune, Rogaland,
-forskrift av 31. mai 1991 nr. 408 om åpning for hjortejakt, Rennesøy kommune, Rogaland,
-forskrift av 14. april 1993 nr. 363 om åpning for hjortejakt, Bjerkreim kommune, Rogaland,
-forskrift av 22. april 1998 nr. 412 om åpning for hjortejakt, Lund kommune, Rogaland,
-forskrift av 14. april 1993 nr. 362 om åpning for rådyrjakt, Haugesund kommune, Rogaland,
-forskrift av 11. april 1994 nr. 408 om åpning for rådyrjakt, Karmøy kommune, Rogaland,
-forskrift av 11. april 1994 nr. 409 om åpning for rådyrjakt, Vindafjord kommune, Rogaland,
-forskrift av 19. april 1994 nr. 412 om åpning for rådyrjakt, Bokn kommune, Rogaland,
-forskrift av 16. mars 2000 nr. 237 om minsteareal for hjort i deler av Suldal kommune, Rogaland,
-forskrift av 13. april 2000 nr. 402 om minsteareal for elg i deler av Suldal kommune, Rogaland,
-forskrift av 13. april 2000 nr. 403 om minsteareal for hjort i deler av Suldal kommune, Rogaland, og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg, hjort, rådyr og bever i Rogaland fylke.