Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen og Målselv kommuner, Troms.

DatoFOR-2001-05-08-489
PublisertII 2001 hefte 2
Ikrafttredelse08.05.2001
Sist endretFOR-2002-06-20-1927
EndrerFOR-1993-06-07-1427, FOR-1992-05-26-916, FOR-1989-05-30-442, FOR-2000-04-27-494, FOR-2000-05-15-516, FOR-2000-05-04-502, FOR-1994-04-25-1273, FOR-2000-05-25-522, FOR-2000-05-12-514, FOR-1996-06-05-749, FOR-2000-05-15-515, FOR-2000-04-28-496, FOR-1990-06-07-418, FOR-2000-05-02-499, FOR-2000-05-02-1112, FOR-1999-09-15-1035, FOR-2000-04-26-492, FOR-2000-04-26-1111, FOR-1996-06-05-1472, FOR-1996-06-05-1473
Gjelder forTromsø, Gratangen, Lavangen og Målselv kommuner, Troms.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788
Kunngjort16.05.2001
KorttittelForskrift om elgjakt i Troms

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 8. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10. Endret ved forskrifter 25 april 2002 nr. 404, 20 juni 2002 nr. 1927, 11 april 2003 nr. 525, 24 april 2003 nr. 572, 27 april 2004 nr. 663, 21 april 2005 nr. 354, 9 mai 2005 nr. 416, 16 juni 2005 nr. 643, 27 juni 2005 nr. 1817, 9 mai 2006 nr. 536, 19 mai 2006 nr. 560, 26 juni 2007 nr. 921, 25 april 2012 nr. 383, 15 april 2013 nr. 442, 13 nov 2013 nr. 1699, 25 mars 2014 nr. 361, 11 april 2014 nr. 596, 20 juni 2016 nr. 1682.

I

Det er adgang til jakt etter elg i kommuner hvor minsteareal er angitt:

II

Kommune/Del av kommuneMinsteareal i daa
Tromsø8000
Gratangen8000
Lavangen6000
Målselv
- Dividalen, Rostadalen og Øverbygd øst for grense mellom eiendommene 34/6 og 115/1 på nordsiden av Målselva og øst for grense mellom eiendommene 116/2 og 109/3 på sørsiden av Målselva6000
Målselv
- Resten av kommunen4000
TorskenIkke åpnet1
 
0Endret ved forskrifter 25 april 2002 nr. 404 (Skånland), 20 juni 2002 nr. 1927 (Skjervøy), 11 april 2003 nr. 525 (Kvænangen), 24 april 2003 nr. 572 (Nordreisa), 27 april 2004 nr. 663 (Bardu), 11 juni 2004 nr. 1154 (Berg), 21 april 2005 nr. 354 (Lenvik), 9 mai 2005 nr. 416 (Kvæfjord), 14 juni 2005 nr. 643 (Dyrøy), 27 juni 2005 nr, 1817 (Kåfjord), 9 mai 2006 nr. 536 (Ibestad), 19 mai 2006 nr. 560 (Harstad), 26 april 2006 nr. 576 (Bjarkøy), 26 juni 2007 nr. 921 (Tranøy, også endret 22 juni 2004 - ikke kunngjort i Norsk Lovtidend), 25 april 2012 nr. 383 (Balsfjord), 15 april 2013 nr. 442 (Storfjord), 20 feb 2013 nr. 525 (Lyngen), 13 nov 2013 nr. 1699 (Karlsøy), 25 mars 2014 nr. 361 (Sørreisa), 11 april 2014 nr. 596 (Salangen.
1Åpnet i Torsken, se forskrift 8 april 2008 nr. 382.

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter: 

-Forskrift av 7. juni 1993 nr. 1427 om minsteareal for elgjakt, Harstad kommune, Troms.
-Forskrift av 26. mai 1992 nr. 916 om minsteareal for elgjakt Tromsø, Kvæfjord og Dyrøy kommuner, Troms.
-Forskrift av 30. mai 1989 nr. 442 om minsteareal for elgjakt, Kvæfjord kommune, Troms.
-Forskrift av 27. april 2000 nr. 494 om minsteareal for elgjakt, Skånland kommune, Troms.
-Forskrift av 15. mai 2000 nr. 516 om minsteareal for elgjakt, Ibestad kommune, Troms.
-Forskrift av 4. mai 2000 nr. 502 om minsteareal for elgjakt, Gratangen kommune, Troms.
-Forskrift av 25. april 1994 nr. 1273 om minsteareal for elgjakt, Lavangen kommune, Troms.
-Forskrift av 25. mai 2000 nr. 522 om minsteareal for elgjakt, Bardu kommune, Troms.
-Forskrift av 12. mai 2000 nr. 514 om minsteareal for elgjakt, Salangen kommune, Troms.
-Forskrift av 5. juni 1996 nr. 749 om minsteareal for elgjakt, Målselv kommune, Troms.
-Forskrift av 15. mai 2000 nr. 515 om minsteareal for elgjakt, Dyrøy kommune, Troms.
-Forskrift av 28. april 2000 nr. 496 om minsteareal for elgjakt, Tranøy kommune, Troms.
-Forskrift av 7. juni 1990 nr. 418 om minsteareal for elgjakt, Lenvik kommune, Troms.
-Forskrift av 2. mai 2000 nr. 499 om åpning for jakt på elg, Karlsøy kommune, Troms.
-Forskrift av 2. mai 2000 nr. 1112 om minsteareal for elgjakt, Karlsøy kommune, Troms.
-Forskrift av 15. september 1999 nr. 1035 om minsteareal for elgjakt, Lyngen kommune, Troms.
-Forskrift av 26. april 2000 nr. 492 om åpning for jakt på elg, Gáivuotna suohkan Kåfjord kommune, Troms.
-Forskrift av 26. april 2000 nr. 1111 om minsteareal for elgjakt, Gáivuotna Suohkan Kåfjord kommune, Troms.
-Forskrift av 5. juni 1996 nr. 1472 om åpning for jakt på elg, Skjervøy kommune, Troms.
-Forskrift av 5. juni 1996 nr. 1473 om minsteareal for elgjakt, Skjervøy kommune, Troms.
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg i Troms fylke.