Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.

DatoFOR-2001-05-09-597
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse09.05.2001
Sist endretFOR-2017-02-22-279
EndrerFOR-1983-07-06-1278, FOR-1986-05-20-1191, FOR-1986-05-20-1193, FOR-1988-02-26-260, FOR-1989-06-02-449, FOR-1989-06-05-458, FOR-1991-05-10-398, FOR-1999-06-09-611, FOR-1989-06-14-682, FOR-1987-05-27-455, FOR-1992-04-27-373, FOR-1994-02-09-261, FOR-1994-04-12-287, FOR-1994-04-12-288, FOR-1994-04-14-291, FOR-1994-05-04-607, FOR-1994-05-10-608, FOR-1994-05-27-613, FOR-1994-06-06-623, FOR-1995-05-15-447, FOR-1995-05-15-449, FOR-1995-05-15-450, FOR-1995-05-15-451, FOR-1996-05-07-620, FOR-1996-05-07-622, FOR-1996-05-08-623, FOR-1996-05-08-627, FOR-1996-06-14-631, FOR-1996-06-19-633, FOR-1996-06-19-634, FOR-1997-04-17-660, FOR-1997-05-27-672, FOR-1998-05-05-428, FOR-1998-05-11-444, FOR-1998-05-11-445, FOR-1998-05-11-447, FOR-1999-05-31-594, FOR-1999-06-09-610, FOR-1999-06-09-612, FOR-1999-06-09-613, FOR-1999-06-09-614, FOR-2000-05-18-517, FOR-2000-06-30-845, FOR-1986-09-17-1891, FOR-1989-06-14-681, FOR-1983-04-27-1142, FOR-1983-04-28-1143, FOR-1984-04-25-965, FOR-1985-05-20-1054, FOR-1985-05-20-1056, FOR-1988-05-27-510, FOR-1988-05-27-513, FOR-1988-05-27-514, FOR-1991-05-13-400, FOR-1994-04-14-292, FOR-1996-05-07-621, FOR-1986-08-20-1749, FOR-1996-06-14-630
Gjelder forBrønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort14.06.2001
KorttittelForskrift om elgjakt m.m., Nordland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 9. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret ved forskrifter 27 juni 2001 nr. 781, 23 mai 2002 nr. 585, 30 mai 2002 nr. 597, 28 mars 2003 nr. 468, 14 mai 2003 nr. 606, 14 mai 2003 nr. 1096, 13 nov 2003 nr. 1883, 21 mai 2003 nr. 1904, 15 april 2004 nr. 1932, 15 juni 2004 nr. 1007, 12 juli 2003 nr. 1926, 3 okt 2005 nr. 1208, 13 feb 2007 nr. 182, 10 april 2008 nr. 347, 29 april 2008 nr. 453, 15 april 2009 nr. 461, 3 juni 2009 nr. 1105, 29 juli 2009 nr. 1086, 16 juni 2010 nr. 913, 7 april 2011 nr. 407, 13 juni 2012 nr. 812, 25 feb 2013 nr. 371, 4 april 2013 nr. 376, 16 april 2013 nr. 379, 16 april 2013 nr. 380, 30 juni 2014 nr. 986, 15 feb 2017 nr. 278, 22 feb 2017 nr. 279.

I

Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i kommuner hvor minsteareal eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Beverjakt/
fordelingsgrunnlag
Brønnøy
- nordøst for Velfjorden og nord for rett linje Fagerli i Storfjord - høyde 527 moh - Børjefjellet - høyde 799 moh - Vevelstad kommunegrense (775 moh)500Åpnet/ Minste vannlengde
- sør for Velfjorden og vest for linje Vandalsvika i Sørfjorden - Vandalsvatnet - høyde 451 moh - vannskillet til Sømna kommunegrense500Åpnet/ Minste vannlengde
- resten av kommunen500Åpnet/ Minste vannlengde
Herøy1000
Meløy
- Tjongsfjordhalvøya i Rødøy og Meløy kommuner (Avgrensning; se Rødøy kommune)30002000
- resten av kommunen70002000
Gildeskål40002000
Beiarn300015000
Saltdal6000
Vågan
- Storemolla og Lillemolla2000
- resten av kommunen5000
Hadsel5000
10000
Øksnes10000
Andøy8000
 
0Endret ved forskrift 27 juni 2001 nr. 781, 23 mai 2002 nr. 585 (Fauske), 30 mai 2002 nr. 597 (Vega), 28 mars 2003 nr. 468 (Ballangen), 14 mai 2003 nr. 606 (Grane), 14 mai 2003 nr. 1096 (Brønnøy), 13 nov 2003 nr. 1883 (Sortland), 21 mai 2003 nr. 1904 (Vefsn), 15 april 2004 nr. 1932 (Sømna), 15 juni 2004 nr. 1007 (Bindal), 12 juli 2003 nr. 1926 (Rødøy), 3 okt 2005 nr. 1208 (Rana), 13 feb 2007 nr. 182 (Steigen), 3 mai 2007 nr. 490 (Nesna), 10 april 2008 nr. 347 (Leirfjord), 29 april 2008 nr. 453 (Dønna), 15 april 2009 nr. 461 (Hamarøy), 3 juni 2009 nr. 1105 (Bodø og Skjerstad), 29 juli 2009 nr. 1086 (Alstahaug), 16 juni 2010 nr. 913 (Vevelstad), 7 april 2011 nr. 407 (Lødingen), 13 juni 2012 nr. 812 (Hemnes), 25 feb 2013 nr. 371 (Narvik), 4 april 2013 nr. 376 (Tysfjord), 16 april 2013 nr. 379 (Tjeldsund), 16 april 2013 nr. 380 (Evenes), 30 juni 2014 nr. 986 (Sørfold), 15 feb 2017 nr. 278 (Lurøy), 22 feb 2017 nr. 279 (Hattfjelldal).

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift av 6. juli 1983 nr. 1278 om adgang til elgjakt, Hemnes kommune, Nordland,
-Forskrift av 20. mai 1986 nr. 1191 om adgang til jakt etter elg i Eigersund i Rogaland, Vikna i Nord-Trøndelag og Nesna i Nordland,
-Forskrift av 20. mai 1986 nr. 1193 om adgang til jakt etter rådyr, Grane kommune, Nordland,
-Forskrift av 26. februar 1988 nr. 260 om adgang til jakt etter rådyr, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy og Meløy kommuner, Nordland,
-Forskrift av 2. juni 1989 nr. 449 om adgang til jakt etter elg, Vega og Andøy kommuner, Nordland,
-Forskrift av 5. juni 1989 nr. 458 om adgang til jakt etter rådyr, Gildeskål kommune, Nordland,
-Forskrift av 10. mai 1991 nr. 398 om adgang til jakt etter rådyr, Beiarn kommune, Nordland,
-Forskrift av 9. juni 1999 nr. 611 om adgang til jakt på elg, Bø kommune, Nordland,
-Forskrift av 14. juni 1989 nr. 682 om minsteareal for elg, Vega kommune, Nordland,
-Forskrift av 27. mai 1987 nr. 455 om minsteareal for felling av elg, Hemnes kommune, Nordland,
-Forskrift av 27. april 1992 nr. 373 om minsteareal for felling av elg, Alstahaug kommune, Nordland,
-Forskrift av 9. februar 1994 nr. 261 om minsteareal for felling av elg, Saltdal kommune, Nordland,
-Forskrift av 12. april 1994 nr. 287 om minsteareal for felling av elg, Bodø kommune, Nordland,
-Forskrift av 12. april 1994 nr. 288 om minsteareal for felling av elg, Brønnøy kommune, Nordland,
-Forskrift av 14. april 1994 nr. 291 om minsteareal for felling av elg, Bindal kommune, Nordland,
-Forskrift av 4. mai 1994 nr. 607 om minsteareal for felling av elg, Skjerstad kommune, Nordland,
-Forskrift av 10. mai 1994 nr. 608 om minsteareal for felling av elg, Sortland kommune, Nordland,
-Forskrift av 27. mai 1994 nr. 613 om minsteareal for felling av elg, Sømna kommune, Nordland,
-Forskrift av 6. juni 1994 nr. 623 om minsteareal for felling av elg, Andøy kommune, Nordland,
-Forskrift av 15. mai 1995 nr. 447 minsteareal for felling av elg, Vefsn kommune, Nordland,
-Forskrift av 15. mai 1995 nr. 449 om minsteareal for felling av rådyr, Herøy kommune, Nordland,
-Forskrift av 15. mai 1995 nr. 450 om minsteareal for felling av rådyr, Vega kommune, Nordland,
-Forskrift av 15. mai 1995 nr. 451 om minsteareal for felling av elg, Lødingen kommune, Nordland,
-Forskrift av 7. mai 1996 nr. 620 om minsteareal for felling av elg på Hinnøya, Sortland kommune, Nordland,
-Forskrift av 7. mai 1996 nr. 622 om minsteareal for felling av elg, Øksnes kommune, Nordland,
-Forskrift av 8. mai 1996 nr. 623 om minsteareal for felling av elg, Evenes kommune, Nordland,
-Forskrift av 8. mai 1996 nr. 627 om minsteareal for felling av elg i Ytre Brønnøy-Fjordan, Brønnøy kommune, Nordland,
-Forskrift av 14. juni 1996 nr. 631 om minsteareal for felling av elg på Langøya, Sortland kommune, Nordland,
-Forskrift av 19. juni 1996 nr. 633 om minsteareal for felling av elg, Sømna kommune, Nordland,
-Forskrift av 19. juni 1996 nr. 634 minsteareal for felling av elg, Vevelstad kommune, Nordland,
-Forskrift av 17. april 1997 nr. 660 om minsteareal for felling av elg, Beiarn kommune, Nordland,
-Forskrift av 27. mai 1997 nr. 672 om minsteareal for felling av elg, Narvik kommune, Nordland,
-Forskrift av 5. mai 1998 nr. 428 om minsteareal for felling av elg, Ballangen kommune, Nordland,
-Forskrift av 11. mai 1998 nr. 444 om minsteareal for felling av elg, Fauske kommune, Nordland,
-Forskrift av 11. mai 1998 nr. 445 om minsteareal for felling av elg, Hattfjelldal kommune, Nordland,
-Forskrift av 11. mai 1998 nr. 447 om minsteareal for felling av elg, Sørfold kommune, Nordland,
-Forskrift av 31. mai 1999 nr. 594 om minsteareal for felling av rådyr, Dønna kommune, Nordland,
-Forskrift av 9. juni 1999 nr. 610 om minsteareal for felling av elg, Vågan kommune, Nordland,
-Forskrift av 9. juni 1999 nr. 612 om minsteareal for felling av elg, Bø kommune, Nordland,
-Forskrift av 9. juni 1999 nr. 613 om minsteareal for felling av elg, Rana kommune, Nordland,
-Forskrift av 9. juni 1999 nr. 614 om minsteareal for felling av elg, Nesna kommune, Nordland,
-Forskrift av 18. mai 2000 nr. 517 om minsteareal for felling av elg, Rødøy og Meløy kommuner, Nordland,
-Forskrift av 30. juni 2000 nr. 845 om minsteareal for felling av elg, Hadsel kommune, Nordland,
-Forskrift av 17. september 1986 nr. 1891 om minsteareal for rådyr, Rødøy kommune, Nordland,
-Forskrift av 14. juni 1989 nr. 681 om minsteareal for rådyr, Gildeskål kommune, Nordland,
-Forskrift av 27. april 1983 nr. 1142 om minstearealet for felling av elg, Fauske kommune, Nordland,
-Forskrift av 28. april 1983 nr. 1143 om minstearealet for felling av elg, Tysfjord kommune, Nordland,
-Forskrift av 25. april 1984 nr. 965 om minstearealet for felling av elg, Steigen kommune, Nordland,
-Forskrift av 20. mai 1985 nr. 1054 om minstearealet for felling av elg, Lurøy kommune, Nordland,
-Forskrift av 20. mai 1985 nr. 1056 om minstearealet for felling av elg, Gildeskål kommune, Nordland,
-Forskrift av 27. mai 1988 nr. 510 om minstearealet for felling av rådyr i kommunene Vevelstad, Alstahaug, Leirfjord, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy og Meløy, Nordland,
-Forskrift av 27. mai 1988 nr. 513 om minstearealet for felling av elg, Grane kommune, Nordland,
-Forskrift av 27. mai 1988 nr. 514 om minstearealet for felling av elg, Hattfjelldal kommune, Nordland,
-Forskrift av 13. mai 1991 nr. 400 om minstearealet for felling av elg, Leirfjord kommune, Nordland,
-Forskrift av 14. april 1994 nr. 292 om åpning av elgjakt, Vågan kommune, Nordland,
-Forskrift av 7. mai 1996 nr. 621 om åpning av jakt på elg, Øksnes kommune, Nordland,
-Forskrift av 20. august 1986 nr. 1749 om åpning av jakt på rådyr, Rødøy kommune, Nordland,
-Forskrift av 14. juni 1996 nr. 630 om åpning for jakt på elg på Langøya, Sortland kommune, Nordland og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg og rådyr i Nordland fylke.