Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus.

DatoFOR-2001-05-15-532
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse15.05.2001
Sist endretFOR-2013-04-17-400
EndrerFOR-1990-10-08-824, FOR-1991-10-15-659, FOR-1994-09-20-950, FOR-1996-03-21-334, FOR-1995-02-16-155, FOR-1997-08-05-879, FOR-1985-05-03-1029, FOR-1983-05-04-1450, FOR-1983-11-29-1856, FOR-1998-05-19-526, FOR-1998-05-20-529, FOR-1999-04-14-457, FOR-2000-05-25-521, FOR-2000-12-12-1459, FOR-1998-05-14-513
Gjelder forVestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort31.05.2001
KorttittelForskr om jakt etter elg mv., Oslo og Akershus

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 15. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret ved forskrifter 28 april 2004 nr. 689, 29 nov 2005 nr. 1529, 4 mai 2006 nr. 491, 12 juni 2006 nr. 1723, 26 feb 2007 nr. 283, 14 mai 2007 nr. 535, 2 sep 2009 nr. 1865, 30 aug 2010 nr 1259, 12 april 2011 nr. 420, 17 april 2013 nr. 400.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommuner hvor minsteareal eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Beverjakt/
fordelingsgrunnlag:
Vestby2000300
Ski2000300Åpnet/minste vannlengde
Ås2000300
Frogn1500300
Nesodden2000300
Oppegård2500500
Fet2000500Åpnet/minste vannlengde
Rælingen2000400Åpnet/minste vannlengde
Enebakk2000500Åpnet/minste vannlengde
Lørenskog1500300Åpnet/minste vannlengde
Nes2000800Åpnet/minste vannlengde
Eidsvoll350012000500Åpnet/minste vannlengde
Oslo2000250
 
0Endret ved forskrifter 28 april 2004 nr. 689 (Skedsmo), 29 nov 2005 nr. 1529 (Asker), 4 mai 2006 nr. 491 (Sørum), 26 feb 2007 nr. 283 (Aurskog-Høland), 12 juni 2006 nr. 1723 (Ullensaker), 14 mai 2007 nr. 535 (Nannestad), 2 sep 2009 nr. 1865 (Gjerdrum), 30 aug 2010 nr. 1259 (Nittedal), 12 april 2011 nr. 420 (Hurdal), 17 april 2013 nr. 400 (Bærum).

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-forskrift av 8. oktober 1990 nr. 824 om adgang til jakt og fangst av bever, Aurskog-Høland kommune, Akershus,
-forskrift av 15. oktober 1991 nr. 659 om adgang til jakt og fangst av bever i Aurskog-Høland kommune, Akershus,
-forskrift av 20. september 1994 nr. 950 om adgang til jakt og fangst av bever, Ski kommune, Akershus,
-forskrift av 21. mars 1996 nr. 334 om adgang til jakt og fangst av bever, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus,
-forskrift av 16. februar 1995 nr. 155 om adgang til jakt og fangst av bever i deler av Nes kommune, Akershus,
-forskrift av 5. august 1997 nr. 879 om jaktåpning for hjort og minsteareal for hjortejakt, Eidsvoll kommune, Akershus,
-forskrift av 3. mai 1985 nr. 1029 om minsteareal for elgjakt, Aurskog-Høland kommune, Akershus,
-forskrift av 4. mai 1983 nr. 1450 om minsteareal for rådyrjakt, Sørum kommune, Akershus,
-forskrift av 29. november 1983 nr. 1856 om minsteareal for rådyrjakt, Ullensaker kommune, Akershus,
-forskrift av 19. mai 1998 nr. 526 om åpning for jakt og fangst etter bever, Enebakk kommune, Akershus,
-forskrift av 20. mai 1998 nr. 529 om åpning for jakt og fangst etter bever, Nannestad kommune, Akershus,
-forskrift av 14. april 1999 nr. 457 om åpning for jakt og fangst etter bever, Fet kommune, Akershus,
-forskrift av 25. mai 2000 nr. 521 om åpning for jakt og fangst etter bever, Lørenskog kommune, Akershus og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg, hjort, rådyr og bever i Oslo og Akershus fylker.