Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner, Oppland.

DatoFOR-2001-05-29-605
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse29.05.2001
Sist endretFOR-2015-10-27-1251
EndrerFOR-1982-04-21-746, FOR-1984-04-06-874, FOR-1985-04-30-1027, FOR-1987-03-18-238, FOR-1959-09-09-3, FOR-1990-07-08-696, FOR-1997-04-02-345, FOR-1997-04-21-504, FOR-1998-04-21-364, FOR-1998-05-12-504, FOR-1999-04-08-336, FOR-1999-04-08-337, FOR-1999-04-09-338, FOR-1990-03-22-191, FOR-1990-04-27-307, FOR-1991-04-16-240, FOR-1991-05-16-325, FOR-1991-05-27-330, FOR-1993-04-23-376, FOR-1993-04-23-377, FOR-1993-04-23-378, FOR-1994-04-11-282, FOR-1994-04-11-283, FOR-1994-04-15-296, FOR-1994-05-13-445, FOR-1995-04-27-428, FOR-1996-04-12-352, FOR-1996-04-15-354, FOR-1996-04-26-468, FOR-1985-05-14-1048, FOR-1992-04-10-263, FOR-1993-04-26-383, FOR-1994-04-11-285, FOR-1994-04-15-297, FOR-1995-04-28-431, FOR-1997-05-13-518, FOR-1998-04-24-414, FOR-1999-04-23-463, FOR-1988-04-22-323, FOR-1990-04-27-308, FOR-1992-04-09-259, FOR-1992-04-10-262, FOR-1993-03-15-251, FOR-1993-05-14-451, FOR-1994-04-15-298, FOR-1993-04-26-381, FOR-1993-04-26-384, FOR-1993-04-26-385, FOR-1997-04-14-351, FOR-1998-04-23-413, FOR-2000-03-20-242, FOR-2000-04-14-406, FOR-2000-03-28-394, FOR-1992-05-08-404
Gjelder forLillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner, Oppland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1997-09-01-999-§9, FOR-1997-09-01-999-§10
Kunngjort14.06.2001
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt m.m., Oppland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Oppland 29. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret 28 april 2004 nr. 693, 29 april 2004 nr. 695, 13 mai 2004 nr. 782, 10 juni 2004 nr. 1070, 22 juni 2006 nr. 901, 7 sep 2006 nr. 1049, 26 april 2007 nr. 489, 15 juni 2009 nr. 649, 4 nov 2009 nr. 1353, 19 feb 2013 nr. 248, 27 okt 2015 nr. 1251.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommuner hvor minsteareal eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Beverjakt/
fordelingsgrunnlag:
Lillehammer4000200003000
Gjøvik30004000500
Dovre400080001500
Lom, FM har kart med minstearealgrenser80003500/90002500/7500
Vågå
Øyer
Øyer statsallmenning500060001500
- resten av kommunen300060001500
Gausdal
- Gausdal statsallmenning30003000015000
- Østre Gausdal og Follebu sokn4000300003000
- resten av kommunen3000300003000
Østre Toten
- sør for nordgrensa til Toten allmenningene80005000500Tellende vannlengde 10 km
- resten av kommunen20005000500Tellende vannlengde 10 km
Jevnaker2000200001000
Lunner30001000
Gran26005000500
Nordre Land3000100001000
Etnedal3000150001500
Nord-Aurdal300080001500
Vestre Slidre300012000500
Vang50003000500
0Endret ved forskrifter 28 april 2004 nr. 693 (Sør-Aurdal), 29 april 2004 nr. 695 (Søndre Land), 13 mai 2004 nr. 782 (Vestre Toten), 10 juni 2004 nr. 1070 (Lesja), 22 juni 2006 nr. 901 (Skjåk), 26 april 2007 nr. 489 (Øystre Slidre), 15 juni 2009 nr. 649 (Sel), 4 nov 2009 nr. 1353 (Sør-Fron), 19 feb 2013 nr. 248 (Nord-Fron), 27 okt 2015 nr- 1251 (Vågå).

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-forskrift av 21. april 1982 nr. 746 om adgang til hjortejakt i Dovre kommune, Oppland,
-forskrift av 6. april 1984 nr. 874 om adgang til hjortejakt, Os kommune, Hedmark, Øyer kommune, Oppland, Sandnes kommune, Rogaland og Malvik kommune, Sør-Trøndelag,
-forskrift av 30. april 1985 nr. 1027 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Ålesund og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal, Luster kommune, Sogn og Fjordane, Folldal, Elverum, Alvdal kommuner, Hedmark, Vestre Slidre kommune, Oppland,
-forskrift av 18. mars 1987 nr. 238 om adgang til jakt etter elg, Aurland kommune, Sogn og Fjordane, hjort, Aukra kommune, Møre og Romsdal, Sigdal kommune, Buskerud, Songdalen, Lindesnes kommuner, Vest-Agder, Gausdal kommune, Oppland, rådyr, Stordal kommune, Møre og Romsdal, Rennesøy kommune, Rogaland og canadagås, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland kommuner, Aust-Agder, Marnardal, Vennesla kommuner, Vest-Agder,
-forskrift av 9. september 1959 nr. 3 om hjortejakt, Nedstrand kommune, Rogaland, Samnanger kommune og Hamre kommune, Hordaland, Lom kommune og Skjåk kommune, Oppland,
-forskrift av 8. juli 1990 nr. 696 om jakt og viltstell i Dovreskogen bygdeallmenning, Dovre kommune, Oppland,
-forskrift av 2. april 1997 nr. 345 om minsteareal for elg, Søndre Land kommune, Oppland,
-forskrift av 21. april 1997 nr. 504 om minsteareal for elg, Vang kommune, Oppland,
-forskrift av 21. april 1998 nr. 364 om minsteareal for elg, Vestre Slidre kommune, Oppland,
-forskrift av 12. mai 1998 nr. 504 om minsteareal for elg, Sør-Fron kommune, Oppland,
-forskrift av 8. april 1999 nr. 336 om minsteareal for elg, Lesja kommune, Oppland,
-forskrift av 8. april 1999 nr. 337 om minsteareal for elg, Nordre Land kommune, Oppland,
-forskrift av 9. april 1999 nr. 338 om minsteareal for elg, Nord-Aurdal kommune, Oppland,
-forskrift av 22. mars 1990 nr. 191 om minsteareal for elgjakt, Skjåk kommune, Oppland,
-forskrift av 27. april 1990 nr. 307 om minsteareal for elgjakt, Dovre kommune, Oppland,
-forskrift av 16. april 1991 nr. 240 om minsteareal for elgjakt, Øystre Slidre kommune, Oppland,
-forskrift av 16. mai 1991 nr. 325 om minsteareal for elgjakt, Nord-Aurdal kommune, Oppland,
-forskrift av 27. mai 1991 nr. 330 om minsteareal for elgjakt, Ringebu kommune, Oppland,
-forskrift av 23. april 1993 nr. 376 om minsteareal for elgjakt, Etnedal kommune, Oppland,
-forskrift av 23. april 1993 nr. 377 om minsteareal for elgjakt, Østre Toten kommune, Oppland,
-forskrift av 23. april 1993 nr. 378 om minsteareal for elgjakt, Lunner kommune, Oppland,
-forskrift av 11. april 1994 nr. 282 om minsteareal for elgjakt, Etnedal kommune, Oppland,
-forskrift av 11. april 1994 nr. 283 om minsteareal for elgjakt, Gran kommune, Oppland,
-forskrift av 15. april 1994 nr. 296 om minsteareal for elgjakt, Vågå kommune, Oppland,
-forskrift av 13. mai 1994 nr. 445 om minsteareal for elgjakt, Lom kommune, Oppland,
-forskrift av 27. april 1995 nr. 428 om minsteareal for elgjakt, Sør-Aurdal kommune, Oppland,
-forskrift av 12. april 1996 nr. 352 om minsteareal for elgjakt, Gjøvik kommune, Oppland,
-forskrift av 15. april 1996 nr. 354 om minsteareal for elgjakt, Gran kommune, Oppland,
-forskrift av 26. april 1996 nr. 468 om minsteareal for elgjakt, Vestre Toten, Oppland fylke,
-forskrift av 14. mai 1985 nr. 1048 om minsteareal for hjortejakt, Vestre Slidre kommune, Oppland,
-forskrift av 10. april 1992 nr. 263 om minsteareal for hjortejakt, Lom kommune, Oppland,
-forskrift av 26. april 1993 nr. 383 om minsteareal for hjortejakt, Øyer kommune, Oppland,
-forskrift av 11. april 1994 nr. 285 om minsteareal for hjortejakt, Skjåk kommune, Oppland,
-forskrift av 15. april 1994 nr. 297 om minsteareal for hjortejakt, Vågå kommune, Oppland,
-forskrift av 28. april 1995 nr. 431 om minsteareal for hjortejakt, Lesja kommune, Oppland,
-forskrift av 13. mai 1997 nr. 518 om minsteareal for hjortejakt, Gausdal kommune, Oppland fylke,
-forskrift av 24. april 1998 nr. 414 om minsteareal for hjort, Vang kommune, Oppland,
-forskrift av 23. april 1999 nr. 463 om minsteareal for hjort, Sør-Aurdal kommune, Oppland,
-forskrift av 22. april 1988 nr. 323 om minsteareal for rådyrjakt, Lesja kommune, Oppland,
-forskrift av 27. april 1990 nr. 308 om minsteareal for rådyrjakt, Dovre kommune, Oppland,
-forskrift av 9. april 1992 nr. 259 om minsteareal for rådyrjakt, Jevnaker kommune, Oppland,
-forskrift av 10. april 1992 nr. 262 om minsteareal for rådyrjakt, Lom kommune, Oppland,
-forskrift av 15. mars 1993 nr. 251 om minsteareal for rådyrjakt, Vestre Toten kommune, Oppland,
-forskrift av 14. mai 1993 nr. 451 om minsteareal for rådyrjakt, Øyer kommune, Oppland,
-forskrift av 15. april 1994 nr. 298 om minsteareal for rådyrjakt, Vågå kommune, Oppland,
-forskrift av 26. april 1993 nr. 381 om åpning av hjortejakt og minsteareal for hjortejakt, Nordre Land kommune, Oppland,
-forskrift av 26. april 1993 nr. 384 om åpning av hjortejakt og minsteareal for hjortejakt, Østre Toten kommune, Oppland,
-forskrift av 26. april 1993 nr. 385 om åpning av hjortejakt og minsteareal for hjortejakt, Etnedal kommune, Oppland,
-forskrift av 14. april 1997 nr. 351 om åpning av hjortejakt og fastsetting av minsteareal for hjortejakt, Vestre Toten kommune, Oppland,
-forskrift av 23. april 1998 nr. 413 om åpning av jakt etter hjort og fastsetting av minsteareal for hjort, Jevnaker kommune, Oppland,
-forskrift av 20. mars 2000 nr. 242 om minsteareal for rådyr i Nord-Aurdal kommune, Oppland og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg, hjort, rådyr og bever i Oppland fylke.