Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2001-05-30-642
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse30.05.2001
Sist endretFOR-2014-04-09-505
EndrerFOR-1984-04-25-968, FOR-1985-04-29-1026, FOR-1986-04-11-940, FOR-1986-04-17-1021, FOR-1988-06-01-520, FOR-1990-05-04-326, FOR-1991-04-26, FOR-1991-05-08-307, FOR-1992-04-27, FOR-1994-05-24-610, FOR-1994-05-24-753, FOR-1995-05-03-440, FOR-1995-08-07-724, FOR-1996-03-19-333, FOR-1996-06-10-558, FOR-1997-05-23-670, FOR-1997-06-20-698, FOR-1998-04-28-422, FOR-1998-04-29-423, FOR-1999-05-11-489, FOR-2000-05-09-509, FOR-2000-05-09-1646, FOR-2000-05-12-513, FOR-2000-06-08-604, FOR-2001-05-15-533
Gjelder forFrøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort21.06.2001
KorttittelForskrift om elgjakt m.m., Sør-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 30. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret ved forskrifter 11 juni 2002 nr. 604, 29 april 2003 nr. 603, 29 april 2003 nr. 754, 26 aug 2003 nr. 1143, 28 april 2005 nr. 380, 8 sep 2005 nr. 1806, 19 juni 2007 nr. 859, 2 okt 2007 nr. 1145, 16 nov 2007 nr. 1338, 28 mai 2009 nr. 1082, 14 des 2009 nr. 1906, 20 april 2010 nr. 600, 26 mai 2010 nr. 804, 29 mai 2012 nr. 1468, 9 april 2014 nr. 505.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommuner hvor minsteareal eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Beverjakt/
fordelingsgrunnlag:
Frøya1500
Holtålen
- gamle Ålen kommune6000100002000Åpnet/Minsteareal
- resten av kommunen8500100002000Åpnet/Minsteareal
Malvik1500100001500
Melhus
- vest for Gaula200040001500
- øst for Gaula400080001500
Oppdal800030003000
Rennebu500030001000Åpnet/Minste vannlengde
RørosÅpnet/Minsteareal
Selbu
- Tømra-Dragsten driftsplanområde1000500Åpnet/Minste vannlengde
- Roltdalen statsallmenning1000500Åpnet/Minste vannlengde
- resten av kommunen1000500Åpnet/Minste vannlengde
Skaun2500750500
Snillfjord
- vald nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 395000500500
- resten av kommunen50001000500
0Endret ved forskrift 11 juni 2002 nr. 604 (Orkdal), 29 april 2003 nr. 603 (Rissa), 29 april 2003 nr. 754 (Åfjord), 26 aug 2003 nr. 1143 (Hemne), 18 nov 2004 nr. 1515 (Klæbu, bare for elg), 28 april 2005 nr. 380 (Agdenes), 1 juni 2005 nr. 697 (Hitra), 8 sep 2005 nr. 1806 (Tydal), 19 juni 2007 nr. 859 (Trondheim), 2 okt 2007 nr. 1145 (Roan), 16 nov 2007 nr. 1338 (Osen), 28 mai 2009 nr. 1082 (Klæbu), 14 des 2009 nr. 1906 (Selbu - i kraft 1 mai 2010), 20 april 2010 nr. 600 (Meldal), 26 mai 2010 nr. 804 (Bjugn og Ørland), 29 mai 2012 nr. 1468 (Midtre Gauldal), 9 april 2014 nr. 505 (Røros - gjelder elg og rådyr).

III

Forskriften trer i kraft straks, og samtidig oppheves følgende forskrifter: 

-Forskrift av 25. april 1984 nr. 968 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg i Malvik, Meldal, Rissa og Røros kommuner og for tildeling av hjort i Malvik kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 29. april 1985 nr. 1026 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, hjort og rådyr, Meldal, Midtre Gauldal, Snillfjord, Tydal, Åfjord og Klæbu kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 11. april 1986 nr. 940 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Bjugn, Midtre Gauldal, Rissa, Selbu, Snillfjord og Klæbu kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 17. april 1986 nr. 1021 om adgang til jakt og fangst av bever, Røros kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 1. juni 1988 nr. 520 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, hjort og rådyr, Meldal, Orkdal, Tydal, Frøya, Midtre Gauldal og Hitra kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 4. mai 1990 nr. 326 om endring av minsteareal for elg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 26. april 1991 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Agdenes, Hemne, Malvik, Orkdal, Osen, Roan og Åfjord kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 8. mai 1991 nr. 307 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Snillfjord og Frøya kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 27. april 1992 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Klæbu, Røros og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 610 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Agdenes, Klæbu, Meldal, Orkdal, Rennebu og Åfjord, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 753 om minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 3. mai 1995 nr. 440 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Hitra, Holtålen, Rissa og Selbu kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 7. august 1995 nr. 724 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 19. mars 1996 nr. 333 om adgang til jakt og fangst av bever, Høylandet, Holtålen, Tønsberg, Våle, Aremark og Sokndal kommuner i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Vestfold, Østfold og Rogaland,
-Forskrift av 10. juni 1996 nr. 558 om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Hitra, Midtre Gauldal, Selbu, Snillfjord og Tydal kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 23. mai 1997 nr. 670 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av fellingstillatelser på hjort, Agdenes, Bjugn og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 20. juni 1997 nr. 698 om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på hjort i Tydal kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 28. april 1998 nr. 422 om åpning av jakt på bever, Tydal kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 29. april 1998 nr. 423 om minsteareal som grunnlag for tildeling av fellingstillatelser på hjort, elg og rådyr, Orkdal, Snillfjord, Åfjord, Bjugn og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 11. mai 1999 nr. 489 om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Hemne og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 9. mai 2000 nr. 509 om åpning av jakt på bever, Meldal og Rennebu kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 9. mai 2000 nr. 1646 om åpning av jakt på bever i Selbu kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 12. mai 2000 nr. 513 om minsteareal som grunnlag for tildeling av fellingstillatelser på elg og rådyr, Selbu, Åfjord og Hitra kommuner, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 8. juni 2000 nr. 604 om minsteareal for felling av elg, Røros kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 15. mai 2001 nr. 533 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av fellingstillatelser på elg og rådyr, Selbu, Oppdal og Malvik kommuner, Sør-Trøndelag,
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg, hjort, rådyr og bever i Sør-Trøndelag fylke.