Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordaland.

DatoFOR-2001-06-13-648
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse21.07.2001
Sist endretFOR-2017-04-03-442
EndrerFOR-1990-05-08-329, FOR-1990-05-08-328, FOR-1991-05-31-409, FOR-1993-06-15-628, FOR-1994-05-06-426, FOR-1994-07-01-761, FOR-1994-07-01-762, FOR-1995-01-09-38, FOR-1997-05-25-494, FOR-1997-06-10-688, FOR-1998-06-12-634, FOR-1999-05-25-494, FOR-1999-05-25-497, FOR-1999-05-25-495, FOR-1999-06-15-621, FOR-1999-06-21-625, FOR-1999-06-21-624, FOR-2000-07-13-854, FOR-2000-07-13-853, FOR-2000-08-03-859, FOR-1987-07-14-644, FOR-1990-06-06-415, FOR-1990-06-06-416, FOR-1996-06-20-635, FOR-1999-05-25-496, FOR-1993-06-29-641, FOR-1994-05-13-444, FOR-1994-05-31-618, FOR-1997-05-21-523
Gjelder forSveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort21.06.2001
KorttittelForskrift om jakt etter hjortevilt, Hordaland

Kapitteloversikt:

Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 13. juni 2001 med heimel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10. Endra med forskrifter 6 mars 2002 nr. 250, 13 mai 2006 nr. 1722, 24 april 2008 nr. 425, 22 mai 2008 nr. 494, 28 mai 2008 nr. 597, 16 juni 2008 nr. 842, 14 mai 2009 nr. 603, 22 mai 2009 nr. 604, 22 april 2009 nr. 926, 27 mai 2009 nr. 1081, 17 juni 2009 (i kraft 13 aug 2009), 25 juni 2009 nr. 1051 (i kraft 1 juli 2009), 2 juni 2009 nr. 1104, 24 sep 2009 nr. 1241, 29 juni 2010 nr. 1911, 14 april 2011 nr. 422 (f o m jaktseseongen 2011/2012) 8 feb 2012 nr. 231 (i kraft 1 mai 2012), 10 april 2014 nr. 630, 22 mars 2017 nr. 438, 3 april 2017 nr. 442.

I

Følgjande grunnlag for fellingsløyve er gjeve i dei kommunane der ein kan jakta etter hjort, elg og rådyr: 

Kommune/
Del av kommune
Hjort:
Minsteareal i daa
Elg:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Sveio10001000
Bømlo1200
Jondal800
Ullensvang1000150001000
Eidfjord100015000
Granvin100020000
Samnanger1000
Sund1000
Modalen1500
Meland750
Radøy750
Lindås1500
Austrheim1000
Masfjorden800
 
0Endra med forskrifter 6 mars 2002 nr. 250, 26 april 2005 nr. 355 (Tysnes), 13 mai 2006 nr. 1722 (Kvam), 24 april 2008 nr. 425 (Fjell), 22 mai 2008 nr. 494 (Voss), 28 mai 2008 nr. 597 (Fusa), 16 juni 2008 nr. 842 (Etne), 14 mai 2009 nr. 603 (Stord, i kraft 1 juni 2009), 22 mai 2009 nr. 604 (Fitjar, i kraft 1 juni 2009), 22 april 2009 nr. 926 (Askøy), 27 mai 2009 nr. 1081 (Osterøy), 17 juni 2009 nr. 1038 (i kraft 13 aug 2009) (Odda), 25 juni 2009 nr. 1051 (i kraft 1 juli 2009 ) (Øygarden), 2 juni 2009 nr. 1104 (Os), 24 sep 2009 nr. 1241 (Kvinnherad), 29 juni 2010 nr. 1911 (Austevoll - i kraft 1 juni 2010), 14 april 2011 nr. 422 (Ulvik - f o m jaktsesongen 2011/2012), 10 april 2014 nr. 630 (Etne), 22 mars 2017 nr. 438 (Bergen), 3 april 2017 nr. 442 (Vaksdal).

II

Denne forskrifta tek til å gjelda straks.

Samstundes blir etterfølgjande forskrifter oppheva: 

Hjort 

-Forskrift av 9. september 1959 nr. 3 om hjortejakt, Nedstrand kommune Rogaland, Samnanger kommune og Hamre kommune, Hordaland, Lom kommune og Skjåk kommune, Oppland.
-Forskrift av 4. april 1967 om minsteareal for hjortejakt, Sund kommune.
-Forskrift av 9. mai 1972 om minsteareal for hjortejakt, Fusa kommune.
-Forskrift av 9. mai 1972 om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune.
-Forskrift av 9. mai 1972 om minsteareal for hjortejakt, Bømlo kommune.
-Forskrift av 10. mai 1972 om minsteareal for hjortejakt, Etne kommune.
-Forskrift av 10. mai 1972 om minsteareal for hjortejakt, Stord kommune.
-Forskrift av 15. mai 1972 om minsteareal for hjortejakt, Ulvik herad.
-Forskrift av 26. mai 1972 om minsteareal for hjortejakt, Os kommune.
-Forskrift av 9. juni 1972 om minsteareal for hjortejakt, Ølen kommune.
-Forskrift av 9. juni 1972 om minsteareal for hjortejakt, Fjell kommune.
-Forskrift av 9. juni 1972 om minsteareal for hjortejakt, Tysnes kommune.
-Forskrift av 23. juni 1972 om minsteareal for hjortejakt, Samnanger kommune.
-Forskrift av 28. juni 1972 om minsteareal for hjortejakt, Bergen kommune.
-Forskrift av 6. juli 1972 om minsteareal for hjortejakt, Radøy kommune.
-Forskrift av 29. mai 1973 om minsteareal for hjortejakt, Jondal kommune.
-Forskrift av 29. mai 1974 om minsteareal for hjortejakt, Fitjar kommune.
-Forskrift av 12. august 1974 om minsteareal for hjortejakt, Austrheim kommune.
-Forskrift av 5. juni 1975 om minsteareal for hjortejakt, Ullensvang herad.
-Forskrift av 23. juni 1975 om minsteareal for hjortejakt, Etne kommune.
-Forskrift av 29. juni 1975 om minsteareal for hjortejakt, Meland kommune.
-Forskrift av 29. april 1976 om minsteareal for hjortejakt, Jondal kommune.
-Forskrift av 9. juli 1976 om minsteareal for hjortejakt, Tysnes kommune.
-Forskrift av 27. april 1977 om minsteareal for hjortejakt, Askøy kommune.
-Forskrift av 27. april 1977 om minsteareal for hjortejakt, Bømlo kommune.
-Forskrift av 20. juli 1977 om minsteareal for hjortejakt, Austevoll kommune.
-Forskrift av 2. august 1977 om minsteareal for hjortejakt, Kvam herad.
-Forskrift av 23. juni 1979 om minsteareal for hjortejakt, Stord kommune.
-Forskrift av 27. juni 1979 om minsteareal for hjortejakt, Fjell kommune.
-Forskrift av 28. juni 1979 om minsteareal for hjortejakt, Etne kommune.
-Forskrift av 6. august 1979 om minsteareal for hjortejakt, Odda kommune.
-Forskrift av 22. august 1979 om minsteareal for hjortejakt, Eidfjord kommune.
-Forskrift av 6. september 1979 om minsteareal for hjortejakt, Øygarden kommune.
-Forskrift av 19. mars 1981 om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune.
-Forskrift av 29. juli 1982 om minsteareal for hjortejakt, Etne kommune.
-Forskrift av 28. februar 1983 om minsteareal for hjortejakt, Fusa kommune.
-Forskrift av 27. mai 1983 om minsteareal for hjortejakt, Osterøy kommune.
-Forskrift av 14. juli 1983 om minsteareal for hjortejakt, Etne kommune.
-Forskrift av 31. mai 1985 om minsteareal for hjortejakt, Jondal kommune.
-Forskrift av 31. mai 1985 om minsteareal for hjortejakt, Radøy kommune.
-Forskrift av 31. mai 1985 om minsteareal for hjortejakt, Etne kommune.
-Forskrift av 13. juni 1985 om minsteareal for hjortejakt, Vaksdal kommune.
-Forskrift av 30. juli 1985 om minsteareal for hjortejakt, Masfjorden kommune.
-Forskrift av 14. april 1986 om minsteareal for hjortejakt, Fusa kommune.
-Forskrift av 14. april 1986 om minsteareal for hjortejakt, Ølen kommune.
-Forskrift av 5. juni 1986 om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune.
-Forskrift av 10. juni 1986 om minsteareal for hjortejakt, Askøy kommune.
-Forskrift av 3. mars 1988 om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune.
-Forskrift av 18. mars 1988 om minsteareal for hjortejakt, Samnanger kommune.
-Forskrift av 27. april 1988 om minsteareal for hjortejakt, Vaksdal kommune.
-Forskrift av 27. april 1988 om minsteareal for hjortejakt, Fitjar kommune.
-Forskrift av 8. mai 1990 nr. 329 om minsteareal for hjortejakt, Osterøy kommune.
-Forskrift av 8. mai 1990 nr. 328 om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune.
-Forskrift av 31. mai 1991 nr. 409 om minsteareal for hjortejakt, Lindås kommune.
-Forskrift av 15. juni 1993 nr. 628 om minsteareal for hjortejakt, Fusa kommune.
-Forskrift av 6. mai 1994 nr. 426 om minsteareal for hjortejakt, Masfjorden kommune.
-Forskrift av 1. juli 1994 nr. 761 om minsteareal for hjortejakt, Askøy kommune.
-Forskrift av 1. juli 1994 nr. 762 om minsteareal for hjortejakt, Etne kommune.
-Forskrift av 9. januar 1995 nr. 38 om minsteareal for hjortejakt, Ølen kommune.
-Forskrift av 25. mai 1997 nr. 494 om minsteareal for hjortejakt, Askøy kommune.
-Forskrift av 10. juni 1997 nr. 688 om minsteareal for hjortejakt, Fitjar kommune.
-Forskrift av 12. juni 1998 nr. 634 om minsteareal for hjortejakt, Vaksdal kommune.
-Forskrift av 25. mai 1999 nr. 494 om minsteareal for hjortejakt, Askøy kommune.
-Forskrift av 25. mai 1999 nr. 497 om minsteareal for hjortejakt, Voss kommune.
-Forskrift av 25. mai 1999 nr. 495 om minsteareal for hjortejakt, Kvam herad.
-Forskrift av 15. juni 1999 nr. 621 om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune.
-Forskrift av 21. juni 1999 nr. 625 om minsteareal for hjortejakt, Ulvik herad.
-Forskrift av 21. juni 1999 nr. 624 om minsteareal for hjortejakt, Samnanger kommune.
-Forskrift av 13. juli 2000 nr. 854 om minsteareal for hjortejakt, Radøy kommune.
-Forskrift av 13. juli 2000 nr. 853 om minsteareal for hjortejakt, Osterøy kommune.
-Forskrift av 3. august 2000 nr. 859 om minsteareal for hjortejakt, Jondal kommune. 

Elg 

-Forskrift av 15. mai 1972 om minsteareal for elgjakt, Ulvik herad.
-Forskrift av 25. juni 1976 om minsteareal for elgjakt, Granvin herad.
-Forskrift av 8. juli 1976 om minsteareal for elgjakt, Voss kommune.
-Forskrift av 27. juni 1978 om minsteareal for elgjakt, Odda kommune.
-Forskrift av 2. juni 1979 om minsteareal for elgjakt, Odda kommune.
-Forskrift av 23. april 1980 om minsteareal for elgjakt, Eidfjord kommune.
-Forskrift av 21. mai 1980 om minsteareal for elgjakt, Etne kommune.
-Forskrift av 16. juni 1980 om minsteareal for elgjakt, Ullensvang kommune.
-Forskrift av 5. mai 1982 om minsteareal for elgjakt, Ulvik herad.
-Forskrift av 14. juli 1987 nr. 644 om minsteareal for elgjakt, Voss kommune.
-Forskrift av 13. juli 1988 om minsteareal for elgjakt, Voss kommune.
-Forskrift av 6. juni 1990 nr. 415 om minsteareal for elgjakt, Eidfjord kommune.
-Forskrift av 6. juni 1990 nr. 416 om minsteareal for elgjakt, Ullensvang kommune.
-Forskrift av 20. juni 1996 nr. 635 om minsteareal for elgjakt, Voss kommune.
-Forskrift av 25. mai 1999 nr. 496 om minsteareal for elgjakt, Voss kommune. 

Rådyr 

-Forskrift av 29. juni 1993 nr. 641 om opning av rådyrjakt og fastsetjing av minsteareal for rådyr, Sveio kommune.
-Forskrift av 13. mai 1994 nr. 444 om opning av rådyrjakt og fastsetjing av minsteareal for rådyr, Ølen kommune.
-Forskrift av 31. mai 1994 nr. 618 om opning av rådyrjakt og fastsetjing av minsteareal for rådyr, Ullensvang kommune.
-Forskrift av 21. mai 1997 nr. 523 om opning av rådyrjakt og fastsetjing av minsteareal for rådyr, Etne kommune, og
-alle andre forskrifter som omhandlar tilgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjort, elg og rådyr i Hordaland fylke.