Forskrift om bruk av motorfartøy på Glomma, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-2001-06-18-896
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse16.08.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort16.08.2001
KorttittelForskrift om bruk av motorfartøy på Glomma

Fastsatt av Fet kommunestyre 18. juni 2001 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4. 

På Glomma i området mellom Nordre Øyeren Naturreservat og gamle Fetsund bru er høyeste tillatte hastighet for motorfartøyer 5 knop.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.