Forskrift om åpning av jakt på bever, Namsos kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2001-06-21-748
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse21.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort05.07.2001
KorttittelForskrift om åpning av jakt på bever, Namsos

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 21. juni 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7.

I

Det blir med dette åpnet for jakt på bever i Namsos kommune, Nord-Trøndelag.

II

Kommunen fastsetter kvote og tildeler fellingstillatelser etter tellende vannlengde.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.