Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bykle, Grimstad og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-2001-07-05-1035
PublisertII 2001 hefte 4
Ikrafttredelse05.07.2001
Sist endretFOR-2015-04-30-1890, FOR-2015-05-05-529
EndrerFOR-1987-08-19-719, FOR-1990-05-04-325, FOR-1992-05-19-533, FOR-1992-07-13-557, FOR-1986-05-22-1448, FOR-1984-09-06-1688, FOR-1985-05-20-1231, FOR-1985-05-20-1232, FOR-1985-05-20-1233, FOR-1989-05-31-443, FOR-1989-05-31-444, FOR-1990-05-03-318, FOR-1997-05-31-678, FOR-1986-07-16-1551, FOR-1996-08-14-865, FOR-1992-05-19-534, FOR-1992-05-19-535
Gjelder forBykle, Grimstad og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10, FOR-1997-09-01-999-§9, FOR-1997-09-01-999-§10
Kunngjort20.09.2001
KorttittelForskrift om storviltjakt, Aust-Agder

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder 5. juli 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret ved forskrifter 18 mars 2003 nr. 438, 11 mai 2004 nr. 764, 15 juni 2005 nr. 700, 30 nov 2005 nr. 1363, 6 april 2006 nr. 420, 16 juni 2008 nr. 971, 11 juni 2009 nr. 1870, 23 sep 2010 nr. 1927, 22 juni 2011 nr. 660, 26 mars 2015 nr. 352, 30 apr 2015 nr. 435, 5 mai 2015 nr. 529, 30 apr 2015 nr. 1890.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommuner hvor minsteareal eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBeverjakt/fordelingsgrunnlag:
Bykle4000Åpnet/Areal
- Gamle Mykland kommune3500150002000
GrimstadÅpnet/Areal
- Ytre: sør for Rore, Landvikvn., Reddalsvn, Olstadtj.200020000400
- Indre: nord for samme grense2000200001000
TvedestrandÅpnet/Areal
0Endret ved forskrifter 18 mars 2003 nr. 438 (Vegårdshei), 11 mai 2004 nr. 764 (Valle), 12 mai 2005 nr. 450 (Arendal, elg), 15 juni 2005 nr. 700 (Iveland), 30 nov 2005 nr. 1363 (Birkenes), 6 april 2006 nr. 420 (Evje og Hornnes), 16 juni 2008 nr. 971 (Froland), 11 juni 2009 nr. 1870 (Lillesand), 23 sep 2010 nr. 1927 (Gjerstad), 22 juni 2011 nr. 660 (Bygland), 27 sep 2012 nr. 1129 (Arendal), 26 mars 2015 nr. 353 (Bykle - for elg), 30 apr 2015 nr. 435 (Risør), 5 mai 2015 nr. 529 (Tvedestrand for elg og rådyr), 30 apr 2015 nr. 1890 (Åmli).
0For elg se forskrift 12 mai 2005 nr. 450.

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-forskrift av 19. august 1987 nr. 719 om adgang til jakt og fangst av bever, Tromøy kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 4. mai 1990 nr. 325 om jaktåpning og minsteareal for hjort, Vegårshei kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 19. mai 1992 nr. 533 om jaktåpning og minsteareal for hjort, Birkenes kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 13. juli 1992 nr. 557 om jaktåpning og minsteareal for hjort, Froland kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 22. mai 1986 nr. 1448 om minsteareal for elgjakt, Valle kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 6. september 1984 nr. 1688 om minsteareal for felling av elg, Øyestad kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 20. mai 1985 nr. 1231 om minsteareal for felling av rådyr, Froland kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 20 mai 1985 nr. 1232 om minsteareal for felling av elg, Grimstad kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 20. mai 1985 nr. 1233 om minsteareal for felling av elg, Moland kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 31. mai 1989 nr. 443 om minsteareal for felling av elg, Froland kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 31. mai 1989 nr. 444 om minsteareal for felling av rådyr, Tromøy kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 3. mai 1990 nr. 318 om minsteareal for felling av elg, Birkenes kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 31. mai 1997 nr. 678 om minsteareal for hjortejakt, Froland kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 16. juli 1986 nr. 1551 om minsteareal for rådyrjakt, Bykle kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 14. august 1996 nr. 865 om minsteareal for rådyrjakt, Arendal kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 19. mai 1992 nr. 534 om opning av jakt og minsteareal for hjort, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder,
-forskrift av 19. mai 1992 nr. 535 om opning av jakt og minsteareal for hjort, Åmli kommune, Aust-Agder, og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg, hjort, rådyr og bever i Aust-Agder fylke.