Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Fredrikstad, Halden, Skiptvet, Spydeberg og Våler kommuner, Østfold.

DatoFOR-2001-08-25-1255
PublisertII 2001 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2014-02-24-234, FOR-2014-02-27-236
EndrerFOR-1994-09-23-955, FOR-1994-10-10-964, FOR-1996-03-19-333, FOR-1984-05-22-1122, FOR-1984-05-30-1184, FOR-1985-03-07-552, FOR-1985-03-07-553, FOR-1985-03-28-724, FOR-1985-03-28-725, FOR-1985-03-28-726, FOR-1985-07-30-1533, FOR-1987-02-13-203, FOR-1989-06-23-596, FOR-1990-05-23-400, FOR-1993-06-21-631, FOR-1993-09-13-968, FOR-1994-06-10-627, FOR-1999-06-29-835, FOR-1999-06-29-836, FOR-1986-03-19-761, FOR-1989-05-22-421,
Gjelder forAskim, Fredrikstad, Halden, Rygge, Skiptvet, Spydeberg og Våler kommuner, Østfold.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9og§10, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort15.11.2001
KorttittelForskrift om storviltjakt, Østfold

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Østfold 25. august 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret ved forskriftert 7 april 2003 nr. 521, 8 april 2003 nr. 571, 15 mai 2003 nr. 609, 24 april 2003 nr. 644, 13 mai 2003 nr. 645, 21 mai 2003 nr. 648, 21 juni 2003 nr. 1905, 28 april 2005 nr. 413, 13 sep 2012 nr. 882, 12 des 2013 nr. 1704, 24 feb 2014 nr. 234, 27 feb 2014 nr. 236.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever med angitt grunnlag for fellingstillatelse, i kommuner eller deler av kommuner hvor minsteareal eller tellende vannlengde er angitt i denne forskrift.

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Bever
tellende
vannlengde l meter
Askim3000300
Fredrikstad3000300
Fredrikstad, Onsøy30003000300
Fredrikstad, Rauøy500300
Halden25003002000
Skiptvet20003003000
Spydeberg20003004150
Våler20003003000
 
0Endret ved forskrifter 7 april 2003 nr. 521 (Aremark), 8 april 2003 nr. 571 (Marker), 15 mai 2003 nr. 609 (Rakkestad), 24 april 2003 nr. 644 (Sarpsborg), 13 mai 2003 nr. 645 (Trøgstad), 21 mai 2003 nr. 648 (Hvaler), 21 juni 2003 nr. 1905 (Rømskog), 28 april 2005 nr. 413 (Eidsberg), 13 sep 2012 nr. 882 (Hobøl), 12 des 2013 nr. 1704 (Rygge), 24 feb 2014 nr. 234 (Moss), 27 feb 2014 nr. 2356 (Råde).

III

Forskriften trer i kraft 1. januar 2002 og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift av 23. september 1994 nr. 955 om adgang til jakt og fangst av bever, Rømskog kommune, Østfold,
-Forskrift av 10. oktober 1994 nr. 964 om adgang til jakt og fangst av bever, Halden kommune, Østfold,
-Forskrift av 19. mars 1996 nr. 333 om adgang til jakt og fangst av bever, Høylandet, Holtålen, Tønsberg, Våle, Aremark og Sokndal kommuner i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Vestfold, Østfold og Rogaland,
-Forskrift av 22. mai 1984 nr. 1122 om minsteareal for elgjakt, Eidsberg kommune, Østfold,
-Forskrift av 30. mai 1984 nr. 1184 om minsteareal for elgjakt, Onsøy kommune, Østfold,
-Forskrift av 7. mars 1985 nr. 552 om minsteareal for elgjakt, Aremark kommune, Østfold,
-Forskrift av 7. mars 1985 nr. 553 om minsteareal for elgjakt, Varteig kommune, Østfold,
-Forskrift av 28. mars 1985 nr. 724 om minsteareal for elgjakt, Borge kommune, Østfold,
-Forskrift av 28. mars 1985 nr. 725 om minsteareal for elgjakt, Marker kommune, Østfold,
-Forskrift av 28. mars 1985 nr. 726 om minsteareal for elgjakt, Halden kommune, Østfold,
-Forskrift av 30. juli 1985 nr. 1533 om minsteareal for elgjakt, Trøgstad kommune, Østfold,
-Forskrift av 13. februar 1987 nr. 203 om minsteareal for elgjakt, Hobøl kommune, Østfold,
-Forskrift av 23. juni 1989 nr. 596 om minsteareal for fellingstillatelse på rådyr, Onsøy kommune, Østfold,
-Forskrift av 23. mai 1990 nr. 400 om minsteareal for fellingstillatelse på rådyr, Askim, Borge, Fredrikstad, Hobøl, Kråkerøy, Marker, Moss, Rakkestad, Rolvsøy, Rygge, Råde, Skiptvet, Skjeberg, Spydeberg, Trøgstad, Tune og Varteig kommuner, Østfold,
-Forskrift av 21. juni 1993 nr. 631 om minsteareal for fellingstillatelse på rådyr, Moss kommune, Østfold,
-Forskrift av 13. september 1993 nr. 968 om minsteareal for fellingstillatelse på elg, Kråkerøy kommune, Østfold,
-Forskrift av 10. juni 1994 nr. 627 om minsteareal for fellingstillatelse på elg på Rauøy, Fredrikstad kommune, Østfold,
-Forskrift av 29. juni 1999 nr. 835 om minsteareal for fellingstillatelse på rådyr, Rømskog kommune, Østfold,
-Forskrift av 29. juni 1999 nr. 836 om minsteareal for fellingstillatelse på elg, Rømskog kommune, Østfold,
-Forskrift av 19. mars 1986 nr. 761 om minsteareal for rådyrjakt, Eidsberg kommune, Østfold,
-Forskrift av 22. mai 1989 nr. 421 om minsteareal for rådyr, Halden og Våler kommuner, Østfold, og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg, hjort, rådyr og bever i Østfold fylke.