Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark.

DatoFOR-2001-11-30-1363
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse30.11.2001
Sist endretFOR-2014-04-24-1256 fra 01.05.2014
EndrerFOR-1984-04-06-874, FOR-1985-04-30-1027, FOR-1988-02-26-258, FOR-1990-12-19-1078, FOR-1982-10-08-1504, FOR-1982-10-08-1505, FOR-1983-06-30-1174, FOR-1983-06-30-1175, FOR-1986-07-18-1677, FOR-1987-08-19-720, FOR-1988-08-18-670, FOR-1989-08-07-772, FOR-1989-08-07-775, FOR-1990-08-07-649, FOR-1990-08-07-650, FOR-1992-09-23-725, FOR-1992-09-24-727, FOR-1992-09-24-728, FOR-1998-05-13-505, FOR-1998-05-13-507, FOR-1998-05-15-515, FOR-1998-05-20-530, FOR-1998-05-20-531, FOR-1985-04-16-892, FOR-1985-05-13-1044, FOR-1987-03-31-241, FOR-1988-03-08-264, FOR-1994-05-18-447, FOR-1995-04-21-421, FOR-1995-04-21-422, FOR-1995-04-27-427, FOR-1995-05-02-435, FOR-1995-05-02-437, FOR-1995-05-03-439, FOR-1995-05-19-454, FOR-1995-06-20-652, FOR-1996-05-08-474, FOR-1996-05-08-475, FOR-1996-05-09-479, FOR-1996-05-09-480, FOR-1996-05-21-548, FOR-1996-06-21-653, FOR-1997-04-25-506, FOR-1997-05-14-520, FOR-1997-06-20-697, FOR-1997-07-02-742, FOR-1997-07-02-743, FOR-1998-04-27-417, FOR-1998-04-27-418, FOR-1998-05-13-506, FOR-1999-05-03-476, FOR-2000-04-14-405, FOR-2000-04-27-493, FOR-2001-07-05-900,
Gjelder forKongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Folldal og Os kommuner, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort12.12.2001
KorttittelForskrift om storviltjakt, Hedmark

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 30. november 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret ved forskrifter 18 juni 2003 nr. 1016, 25 mars 2004 nr. 579, 31 aug 2005 nr. 1024, 13 sep 2006 nr. 1174, 5 sep 2007 nr. 1034, 26 feb 2009 nr. 282 (i kraft 1 april 2009), 25 mai 2009 nr. 569, 18 juni 2009 nr. 936, 18 juni 2009 nr. 1125, 24 juni 2009 nr. 1084, 29 april 2010 nr. 668, 12 april 2012 nr. 1456 (i kraft 1 mai 2012), 19 des 2012 nr. 1430, 23 april 2013 nr. 444, 24 april 2014 nr. 1256 (i kraft 1 mai 2014).

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i disse kommuner med følgende grunnlag for fellingstillatelse:

II

Kommune/
Del av kommune
Elg Minsteareal i daaHjort Minsteareal i daaRådyr Minsteareal i daaBeverjakt
Kongsvinger1000
Eidskog20001000Åpnet
Grue300011500Åpnet
Åmot,2 Vestre Åbu Viltstellområde20003000Åpnet
Åmot2 øst for Glomma, området vest for Glomma, nord for Åsta elv og øst for Raufjellsameiet25003000Åpnet
Åmot for områdene Søndre og Nordre Raufjellsameiet8000Åpnet
Stor-Elvdal3000100005000Åpnet
Engerdal, for viltstellområde III og Statsalmenningens område50002000Åpnet
Engerdal, viltstellområde IV og Sylenområdet30002000Åpnet
Engerdal, øvrige deler25002000Åpnet
Tolga3000Åpnet5000Åpnet
Tynset, Kvikne6000Åpnet5000Åpnet
Tynset, øvrige deler4000Åpnet5000Åpnet
Folldal8000100008000Åpnet
OsÅpnet
0Endret ved forskrift, 18 juni 2003 nr. 1016 (Elverum), 25 mars 2004 nr. 579 (Trysil), 31 aug 2005 nr. 1024 (Ringsaker), 13 sep 2006 nr. 1174 (Stange), 5 sep 2007 nr. 1034 (Løten), 26 feb 2009 nr. 282 (Rendalen), 25 mai 2009 nr. 569 (Åsnes), 18 juni 2009 nr. 936 (Sør-Odal), 10 juni 2009 nr. 1125 (Våler), 24 juni 2009 nr. 1084 (Nord-Odal), 19 des 2012 nr. 1430 (Hamar), 12 april 2012 nr. 1456 (Kongsvinger - i kraft 1 mai 2012 - gjelder bare for bever), 23 april 2013 nr. 444 (Konsvinger - gjelder bare elg), 24 april 2014 nr. 1256 (Os - gjelder bare elg - i kraft 1 mai 2014).
12000 dekar for elg i Grue, se forskrift 10 april 2003 nr. 524.
220.000 dekar minsteareal for hjort, se forskrift 26 mars 2006 nr. 711.

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift av 6. april 1984 nr. 874 om adgang til hjortejakt, Os kommune, Hedmark, Øyer kommune Oppland, Sandnes kommune Rogaland og Malvik kommune, Sør-Trøndelag,
-Forskrift av 30. april 1985 nr. 1027 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Ålesund og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal, Luster kommune, Sogn og Fjordane, Folldal, Elverum, Alvdal kommuner, Hedmark, Vestre Slidre kommune, Oppland,
-Forskrift av 26. februar 1988 nr. 258 om adgang til jakt etter hjort, Vang kommune, Hedmark,
-Forskrift av 19. desember 1990 nr. 1078 om adgang til jakt etter kanadagås i Grue kommune, Hedmark,
-Forskrift av 8. oktober 1982 nr. 1504 om adgang til jakt og fangst av bever i Rendalen kommune, Hedmark,
-Forskrift av 8. oktober 1982 nr. 1505 om adgang til jakt og fangst av bever i Åmot kommune, Hedmark,
-Forskrift av 30. juni 1983 nr. 1174 om adgang til jakt og fangst av bever, Tolga kommune, Hedmark,
-Forskrift av 30. juni 1983 nr. 1175 om adgang til jakt og fangst av bever, Åsnes kommune, Hedmark,
-Forskrift av 18. juli 1986 nr. 1677 om adgang til jakt og fangst av bever, Våler kommune, Hedmark,
-Forskrift av 19. august 1987 nr. 720 om adgang til jakt og fangst av bever, Eidskog kommune, Hedmark,
-Forskrift av 18. august 1988 nr. 670 om adgang til jakt og fangst av bever, Stor-Elvdal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 7. august 1989 nr. 772 om adgang til jakt og fangst av bever, Kongsvinger kommune, Hedmark,
-Forskrift av 7. august 1989 nr. 775 om adgang til jakt og fangst av bever, Tynset kommune, Hedmark,
-Forskrift av 7. august 1990 nr. 649 om adgang til jakt og fangst av bever, Grue kommune, Hedmark,
-Forskrift av 7. august 1990 nr. 650 om adgang til jakt og fangst av bever, Sør-Odal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 23. september 1992 nr. 725 om åpning av jakt og fangst av bever, Løten kommune, Hedmark,
-Forskrift av 24. september 1992 nr. 727 om adgang til jakt og fangst av bever, Folldal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 24. september 1992 nr. 728 om adgang til jakt og fangst av bever, Nord-Odal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 13. mai 1998 nr. 505 om oppheving av jaktåpning for hjort, Hamar kommune, Hedmark,
-Forskrift av 13. mai 1998 nr. 507 om oppheving av jaktåpning for hjort, Åsnes kommune, Hedmark,
-Forskrift av 15. mai 1998 nr. 515 om oppheving av jaktåpning for hjort, Ringsaker kommune, Hedmark,
-Forskrift av 20. mai 1998 nr. 530 om oppheving av jaktåpning for hjort, Stange kommune, Hedmark,
-Forskrift av 20. mai 1998 nr. 531 om oppheving av jaktåpning for hjort, Åmot kommune, Hedmark,
-Forskrift av 16. april 1985 nr. 892 om minsteareal for felling av elg, Nord-Odal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 13. mai 1985 nr. 1044 om minsteareal for felling av elg, Stor-Elvdal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 31. mars 1987 nr. 241 om minsteareal for felling av elg, Elverum kommune, Hedmark,
-Forskrift av 8. mars 1988 nr. 264 om minsteareal for felling av hjort, Vang, kommune Hedmark,
-Forskrift av 18. mai 1994 nr. 447 om minsteareal for felling av elg, Engerdal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 21. april 1995 nr. 421 om minsteareal for felling av rådyr, Kongsvinger kommune, Hedmark,
-Forskrift av 21. april 1995 nr. 422 om minsteareal for felling av rådyr, Nord-Odal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 27. april 1995 nr. 427 om minsteareal for felling av rådyr, Åsnes kommune, Hedmark,
-Forskrift av 2. mai 1995 nr. 435 om minsteareal for felling av rådyr, Elverum kommune, Hedmark,
-Forskrift av 2. mai 1995 nr. 437 om minsteareal for felling av elg i Åsnes kommune, Hedmark,
-Forskrift av 3. mai 1995 nr. 439 om minsteareal for felling av rådyr, Stange kommune, Hedmark,
-Forskrift av 19. mai 1995 nr. 454 om minsteareal for felling av elg, Våler kommune, Hedmark,
-Forskrift av 20. juni 1995 nr. 652 om minsteareal for felling av elg, Åmot kommune, Hedmark,
-Forskrift av 8. mai 1996 nr. 474 om minsteareal for felling av elg, Trysil kommune, Hedmark,
-Forskrift av 8. mai 1996 nr. 475 om minsteareal for felling av rådyr, Trysil kommune, Hedmark,
-Forskrift av 9. mai 1996 nr. 479 om minsteareal for felling av rådyr, Grue kommune, Hedmark,
-Forskrift av 9. mai 1996 nr. 480 om minsteareal for felling av elg, Stange kommune, Hedmark,
-Forskrift av 21. mai 1996 nr. 548 om minsteareal for felling av elg, Rendalen kommune, Hedmark,
-Forskrift av 21. juni 1996 nr. 653 om minsteareal for felling av elg, Kongsvinger kommune, Hedmark,
-Forskrift av 25. april 1997 nr. 506 om minsteareal for felling av elg i deler av elgregionen Mjøsa-Glomma, Løten og Åmot kommuner, Hedmark,
-Forskrift av 14. mai 1997 nr. 520 om minsteareal for felling av elg, Folldal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 20. juni 1997 nr. 697 om minsteareal for felling av rådyr, Ringsaker kommune, Hedmark,
-Forskrift av 2. juli 1997 nr. 742 om minsteareal for felling av rådyr, Åmot kommune, Hedmark,
-Forskrift av 2. juli 1997 nr. 743 om minsteareal for felling av elg i Raufjellsameiet, Åmot kommune, Hedmark,
-Forskrift av 27. april 1998 nr. 417 om minsteareal for felling av elg, Elverum kommune, Hedmark,
-Forskrift av 27. april 1998 nr. 418 om minsteareal for felling av elg, Sør-Odal kommune, Hedmark,
-Forskrift av 13. mai 1998 nr. 506 om minsteareal for felling av elg i Åmot kommune, Hedmark,
-Forskrift av 3. mai 1999 nr. 476 om minsteareal for felling av rådyr, Elverum, Hedmark,
-Forskrift av 14. april 2000 nr. 405 om minsteareal for felling av elg, Åsnes kommune, Hedmark,
-Forskrift av 27. april 2000 nr. 493 om minsteareal for felling av elg i Vestre Åbu viltstellområde i Åmot samt i Strandbygda vest i Elverum innen virkeområdet i elgregionen Mjøsa - Glomma i Åmot og Elverum kommuner, Hedmark,
-Forskrift av 5. juli 2001 nr. 900 om minsteareal for felling av rådyr, Eidskog, Hedmark, og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg, hjort, rådyr og bever i Hedmark fylke.