Forskrift om adgang til jakt etter hjort, Tokke kommune, Telemark.

DatoFOR-2002-03-22-1919
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse22.03.2002
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-526.
Gjelder forTokke kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5.
Kunngjort19.05.2005
Rettet01.06.2005, arealet
KorttittelForskrift om adgang til hjortejakt, Tokke

Kapitteloversikt:

Fastsett av Tokke kommune 22. mars 2002 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter hjort i Tokke kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve er som vist i tabellen: 

Heile/delar av kommunenMinsteareal
Heile kommunen4.000 daa

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig opphevast fastsett minsteareal for hjort i Tokke kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 526 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje kommunar, Telemark.