Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommunar, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2002-04-01-334
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2002
Sist endretFOR-2012-06-18-897 fra 01.09.2012
EndrerFOR-2001-02-25-483
Gjelder forÅlesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort11.04.2002
KorttittelForskrift om storviltjakt, Møre og Romsdal

Kapitteloversikt:

Fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1. april 2002 med heimel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10. Endra med forskrifter 10 juni 2002 nr. 602, 27 mars 2003 nr. 467, 8 april 2003 nr. 522, 30 april 2003 nr. 576, 26 mai 2003 nr. 757, 10 mai 2004 nr. 994, 4 juni 2003 nr. 1920, 8 april 2003 nr. 1921, 12 mai 2005 nr. 493, 1 sep 2005 nr. 968, 4 april 2006 nr. 418, 28 april 2005 nr. 1815, 24 mai 2007 nr. 709, 16 juni 2008 nr. 1692, 27 april 2009 nr. 465, 7 mai 2009 nr. 503, 25 mai 2010 nr. 721, 11 feb 2011 nr. 165, 14 april 2011 nr. 423, 18 juni 2012 nr. 897 (i kraft 1 sep 2012).

I

Det er høve til jakt etter elg, hjort og rådyr i kommunar kor minsteareal eller «Ikkje fastsett» er skreve inn, med skrivne grunnlag for fellingsløyve:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Ålesund500750
Vanylven
- Ytre delar av kommunen nord for riksvegen mellom Fiskå og Eidså. Ved Fiskå går grensa til sjø der vegen går nærast til sjøen i Fiskå sentrum. Ved Eidså går grensa til sjø langs elva frå vegkrysset omlag 500 meter sør for Eidså sentrum.700
- Resten av kommunen500
Sande600
Herøy
- Runde1000
- Resten av kommunen600
Hareid350
Volda
- Berkneshalvøya nord-vest for E 39 frå kommunegrensa mot Ørsta til der elva frå Stavtjørna kryssar E 39. Vidare langs elva til Voldsfjorden.500
- Resten av kommunen700
Ørskog10001000
Stordal6001500
Giske
- Valderøya2001000
- Vigra6001000
- Godøya6002000
- Resten av kommunen600Ikkje fastsett
Haram
- Haramsøy og Løvsøy4001000
- Resten av kommunen5001000
Vestnes5001000
Nesset
- Eresfjorden avgrenset mot resten av kommunen i sør av ei rett line mellom Svartvasshøgda (999 moh.) og trig. punkt på Ellingsneset, vidare på østsiden av Eikesdalsvatnet langs Tongeelva til Tongebotn. Derifrå vidare til nærmaste punkt på kommunegrensa. I nord og vest avgrensast området av Stranddalselva frå Stranddalsvatnet til utløp i sjøen, derifrå til nordlegaste punkt på neset ved Sølåtta vidare til toppen av Nonshaugen (1094 moh.) og derifrå sørover langs soknegrensa mot Vistdalen til kommunegrensa.12000500500
- Resten av kommunen120001000500
Midsund400500
- Harøya3000
Aukra
- GossenIkkje fastsett1500200
- Fastlandet160001500600
Tingvoll8000800500
Sunndal
- Gamle Sunndal kommune800020001000
- Resten av kommunen800010001000
Rindal30001500500
0Endra med forskrifter 10 juni 2002 nr. 602 (Averøy), 27 mars 2003 nr. 467 (Ulstein), 8 april 2003 nr. 522 (Skodje), 30 april 2003 nr. 576 (Surnadal), 26 mai 2003 nr. 757, 10 mai 2004 nr. 994 (Molde), 4 juni 2003 nr. 1920 (Rauma), 8 april 2003 nr. 1921 (Stranda), 12 mai 2005 nr. 493 (Tustna), 1 sep 2005 nr. 968 (Sandøy), 4 april 2006 nr. 418 (Eide), 28 april 2005 nr. 1815 (Frei), 24 mai 2007 nr. 709 (Sula), 16 juni 2008 nr. 1692 (Aure), 27 april 2009 nr. 465 (Norddal), 7 mai 2009 nr. 503 (Halsa), 25 mai 2010 nr. 721 (Gjemnes), 11 feb 2011 nr. 165 (Smøla), 14 april 2011 nr. 423 (Ørsta), 18 juni 2012 nr. 897 (Sykkylven, i kraft 1 sep 2012).

III

Denne forskrifta tek til å gjelde straks. Samstundes blir forskrift av 25. april 2001 nr. 483 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Molde, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla kommunar, Møre og Romsdal, opphevd.