Forskrift om jaktåpning for hjort, Sandøy kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2002-04-01-335
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandøy kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9.
Kunngjort11.04.2002
KorttittelForskrift om jaktåpning for hjort, Sandøy

Kapitteloversikt:

Fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1. april 2002 med heimel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16, og forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9.

I

Det er opna for jakt etter hjort i Sandøy kommune, Møre og Romsdal.

II

Forskrifta tek til å gjelde straks.