Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Gol kommune, Buskerud.

DatoFOR-2002-05-14-660
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse14.05.2002
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forGol kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort04.07.2002
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Gol

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Gol kommune 14. mai 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Gol kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse er sett opp i tabellen: 

Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal daaHjort: Minsteareal daa:Rådyr: Minsteareal daa
Gol kommune. Sør for Hallingdalselva3.0001.500500
Resten av kommunen3.0006.000500

III

Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Gol kommune i forskrift av 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hole, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud.