Forskrift for elgjakt, Båtsfjord kommune, Finnmark.

DatoFOR-2002-05-21-584
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse21.05.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort27.06.2002
KorttittelForskrift for elgjakt, Båtsfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Båtsfjord kommune, utmarksnemnda, 21. mai 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Båtsfjord kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen: 

KommuneMinsteareal i daa
Båtsfjord5.000

III

Denne forskriften trer i kraft straks.