Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Modum kommune, Buskerud.

DatoFOR-2002-05-29-593
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse29.05.2002
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forModum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort27.06.2002
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Modum

Fastsatt av Modum kommune med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Modum kommune. 
2.Følgende minsteareal fastsettes som grunnlag for godkjenning av vald og for fellingstillatelser i hele kommunen:

Elg: 2.500 da

Hjort: 10.000 da

Rådyr: 500 da 

3.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves den del som angår Modum kommune i forskrift av 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hole, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud fylke.