Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, fastsetting av minsteareal for elg og rådyr, Vega kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-05-30-597
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse30.05.2002
Sist endretFOR-2013-04-11-569 fra og med jakta 2013
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forVega kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort27.06.2002
KorttittelForskrift om elgjakt mm, Vega

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vega kommune 30. mai 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrifter 27 mai 2003 nr. 1914, 9 mai 2006 nr. 518, 11 okt 2010 nr. 1334, 11 april 2013 nr. 569 (fra og med jakta 2013).

I

Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Vega kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordeling er angitt i tabellen: 

Hele kommunenElg: Minsteareal i daa:Rådyr: Minsteareal i daa:
Vega3000 daa/dyr1000/dyr
Deler av kommunen
Ylvingen500 daa/dyr
0Endret ved forskrifter 27 mai 2003 nr. 1914, 9 mai 2006 nr. 518, 11 okt 2010 nr. 1334, 11 april 2013 nr. 569 (fra og med jakta 2013).

III

Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Vega kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy kommuner, Nordland.