Forskrift om åpning av jakt på bever, Melhus kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2002-06-18-1923
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse18.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forMelhus kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort01.11.2007   kl. 13.55
KorttittelForskrift om åpning av jakt på bever, Melhus

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Melhus kommune 18. juni 2002 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det blir med dette åpnet for jakt og fangst etter bever i Melhus kommune.

II

Kommunen fastsetter kvote og tildeler fellingstillatelser etter tellende vannlengde.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.