Forskrift om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2002-07-01-883
PublisertII 2002 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§7, FOR-2001-12-14-1411
Kunngjort15.08.2002
KorttittelForskrift om snøscooter på veg, Sør-Trøndelag.

Fastsatt av Sør-Trøndelag vegkontor 1. juli 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 7, jf. forskrift av 14. desember 2001 nr. 1411 om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg.

§ 1.Bruk av beltemotorsykkel på offentlig veg er forbudt med unntak av følgende vegstrekninger: 

Tydal kommune:

Alle riks-, fylkes- og kommunale veger. 

Røros kommune:

Riksveg 705 Brekken - Tydal grense.

Alle fylkesveger.

Kommunale veger, unntatt veger i regulerte boligområder, Røros sentrum og Stormoen. 

Selbu kommune:

Alle fylkes- og kommunale veger. 

Holtålen kommune:

Alle fylkes- og kommunale veger.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2002.