Forskrift om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Finnmark.

DatoFOR-2002-07-29-889
PublisertII 2002 hefte 5
Ikrafttredelse01.09.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§7, FOR-2001-12-14-1411
Kunngjort15.08.2002
KorttittelForskr. snøscooter på offentlig veg, Finnmark

Fastsatt av Finnmark vegkontor 29. juli 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 7, jf. forskrift av 14. desember 2001 nr. 1411 om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg.

§ 1.Bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg i Finnmark fylke er forbudt med unntak av følgende vegstrekninger: 

Alta kommune:

Alle kommunale veger på Årøya 

Berlevåg kommune:

Ingen veger 

Båtsfjord kommune:

Ingen veger 

Deatnu/Tana kommune:

Kryss Rv 890 - Luftjokdalen (både på nord- og sørsiden av elva)

Kryss Rv 98 - Nordnes v/Masjok bru

Kryss Rv 98 - Masjokdalen (nordsiden av Masjokka)

Kryss E75 - Polmakvann

Kryss E6 - Brunvoll

Kryss E6 - Sirma (bygdeveg)

Kryss Rv 890 - Hanadalen 

Gamvik kommune:

Ingen veger 

Guovdageaidnu/Kautokeino kommune:

Ingen veger 

Hammerfest kommune:

Alle offentlige veger på Seiland, unntatt Fv 114 Hønseby hamn - Kjerringholmen fergekai

Alle offentlige veger på Sørøya 

Hasvik kommune:

Ingen veger 

Karasjohka/Karasjok kommune:

Ravdujohkavegen, på begge sider av Ravdujohka

Kryss E6 - Mannevarnjarga

Kryss Rv 92 - Ravdujohknjarga

Kryss Rv 92 - Vajamåhkenjarga

Kryss Rv 92 - Halldenjarga

Kryss Rv 92 - Vullusnjarga

Kryss Rv 92 - Riidunjarga

Kryss Rv 92 - Ajunjarga

Kryss Rv 92 - Hålganjarga

Kryss Rv 92 - Muotkenjarga

Kryss Rv 92 - Dårvunjarga

Kommunal veg fra Hartvig Norvang - Badjejogas bru 

Kvalsund kommune:

Kommunal veg Klubbukt - Brennsvik 

Lebesby kommune:

Ingen veger 

Loppa kommune:

Kommunal veg Nesset - Skavnakk 

Måsøy kommune:

Alle offentlige veger på Ingøy

Alle offentlige veger på Rolvsøy

Kryss Rv 889 - Slotten 

Nordkapp kommune:

Ingen veger 

Porsanger kommune:

Kryss E6 - Veines

Bygdeveg til Myrset

Veg rundt Gåradakvann

Kryss E6 - Snekkernes

Billefjorddalen - boligfelt «Billefjord vest»

Kommunal veg Igeldas kryss - Indre Igeldas

Sangovannveien i Skoganvarre 

Sør-Varanger kommune:

Kryss E6 - Vagge

Kryss E6 - Valen

Kryss E6 - Bakkeli ved Haukelv bru

Kommunal veg Saga - Holmfoss 

Unjarga/Nesseby kommune:

Kryss E75 - Bergebydalen

Kryss E75 - Galbanjokka

Kryss E75 - Nyborgmoen 

Vadsø kommune:

Kryss E75 ved Andersby - sandtak nord for E75 

Vardø kommune:

Kryss E75 Svartnes - Smelror

Kryss E75 Komagvær - Komagværnesset.

§ 2.Denne forskriften trer i kraft 1. september 2002.