Forskrift om åpning av jakt og fastsetting av minsteareal for hjort, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2002-09-12-1102
PublisertII 2002 hefte 6
Ikrafttredelse12.09.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsskogan kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort17.10.2002
Rettet24.08.2004 rettet nummer i hjemmelsforskrift.
KorttittelForskrift om hjortejakt, Namsskogan

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Namsskogan kommunestyre 12. september 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16, jf. forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er åpnet adgang til jakt etter hjort i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag fylke.

II

Minstearealet settes til 50.000 dekar.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.