Forskrift om adgang til jakt etter hjort, Nes kommune, Akershus.

DatoFOR-2002-09-30-1105
PublisertII 2002 hefte 6
Ikrafttredelse30.09.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort17.10.2002
Rettet24.08.2004 rettet nummer i hjemmelsforskrift.
KorttittelForskrift om adgang til hjortejakt, Nes

Fastsatt av Nes kommune 30. september 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

1.Det er adgang til jakt etter hjort i Nes kommune.
2.Minsteareal for jakt etter hjort settes til 12.000 dekar.
3.Denne forskrift trer i kraft straks.