Forskrift om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Troms.

DatoFOR-2003-02-12-161
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse12.02.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms.
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§7, FOR-2001-12-14-1411
Kunngjort20.02.2003
KorttittelForskrift om bruk av beltemotorsykkel, Troms

Fastsatt av Statens vegvesen, Regionvegkontoret, Region nord 12. februar 2003 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 7, jf. forskrift av 14. desember 2001 nr. 1411 om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg.

§ 1.Bruk av beltemotorsykkel på offentlig veg er forbudt med unntak av følgende vegstrekninger: 

Bardu kommune:

-Fosshaug bru - Stømsmo
-Fosshaug bru - Østhagen
-Fosshaug bru - Rv 847 (Vikingkrysset). 

Kvænangen kommune:

-Fv 367 - Vangen
-Valahamn - Indre Valan
-Veg i Indre Olderfjord
-Veg på Spildra
-Nordstrøm - Kollerbukt
-Veg i Reinfjord
-Fv 367 - Løviknesset
-Kommunal veg Segelvik - Finnmark grense. 

Nordreisa kommune:

-Svartfossvegen. 

Storfjord kommune:

-Fra Signalnes til Egga
-Fra Signalnes til Paras
-Fossenvegen mellom Kavlefossen og Fossli
-Kittdalsvegen fra Søreng til gamle E6/8 ved Kitdal bru
-Tverrdalsvegen fra E6/8 ved Solvoll til Rv 868 ved Oteren
-Horsnesvegen fra Slettnes til Elsnes
-Gammelvegen fra Myrbakken til Smia. 

Sørreisa kommune:

-Rabbås - Lynghaug
-Skarvegen
-Sørhusvegen
-Kryss Rv 84 - Vestgård - Nygård (Gumpedalen).
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.