Forskrift om adgang til jakt etter elg, Gamvik kommune, Finnmark.

DatoFOR-2003-03-24-439
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse24.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forGamvik kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort10.04.2003
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg, Gamvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Gamvik formannskap 24. mars 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Gamvik kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til 6.000 daa.