Forskrift om adgang til jakt etter elg, Loppa kommune, Finnmark.

DatoFOR-2003-03-26-1138
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse18.10.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forLoppa kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort18.09.2003
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Loppa

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Loppa kommune ved utvalg for vilt, innlandsfiske og friluftsforvaltning 26. mars 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Loppa kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til 6.000 daa.