Forskrift om adgang til jakt etter hjort, Ulstein kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2003-03-27-467
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse27.03.2003
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forUlstein kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort24.04.2003
Rettet24.08.2004 rettet nummer i hjemmelsforskrift.
KorttittelForskrift om adgang til hjortejakt, Ulstein

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Ulstein kommunestyre 27. mars 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter hjort i Ulstein kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen:

Hele/deler av kommunenHjort: Minsteareal i daa
Avgrensa sør for kommunegrensa mot Hareid, på Ytre Flø, til rettlinje kommunegrense ved Kiberget til spissen av Osneset700/dyr
Resten av kommunen500/dyr

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Ulstein kommune i forskrift av 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Molde, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Fræna, Eide, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.