Forskrift om adgang til jakt etter elg, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-2003-03-27-643
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse27.03.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-04-05-397
Gjelder forAlta kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort05.06.2003
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg, Alta

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Alta kommune 27. mars 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Oppheves ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2017).

I

Det er adgang til jakt etter elg i Alta Kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg i hele kommunen er 12.000 dekar.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Alta kommune i forskrift av 5. april 2001 nr. 397 om adgang til jakt etter elg, Vadsø, Kautokeino, Alta, Kvalsund, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Berlevåg kommuner, Finnmark.