Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Stranda kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2003-04-08-1921
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse08.04.2003
Sist endretFOR-2015-03-25-319 frå 01.04.2015
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forStranda kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort25.11.2004
KorttittelForskrift om jakt etter hjort og rådyr

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Stranda kommune v/viltnemnda 8. april 2003 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endra med forskrift 25 mars 2015 nr. 319 (i kraft 1 apr 2015).

I

Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Stranda kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen: 

Heile/deler av kommunenHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Helstad/Stranda sør600
Geiranger1200
Sunnylvsbygda500
Liabygda8001500
Resten av kommunen800
0Endra med forskrift 25 mars 2015 nr. 319 (i kraft 1 apr 2015).

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Stranda kommune i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Eide, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.