Forskrift om høve til jakt etter hjort og rådyr, Skodje kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2003-04-08-522
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse08.04.2003
Sist endret
EndrerFOR-1982-06-08-1012, FOR-2002-04-01-334
Gjelder forSkodje kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort08.05.2003
Rettet25.03.2004, rettet bever til rådyr i II.
KorttittelForskrift om høve til storviltjakt, Skodje

Kapitteloversikt:

Fastsett av Skodje kommune 8. april 2003 med heimel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er høve til jakt etter hjort i Skodje kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve i Skodje kommune 

for hjort - 600 daa

for rådyr - 500 daa

III

Denne forskrifta tek til å gjelde straks. Samstundes blir desse forskriftene oppheva:

-Forskrift av 8. juni 1982 nr. 1012 om løyve til rådyrjakt i Skodje kommune, Møre og Romsdal.
-Det som gjeld Skodje kommune i forskrift av 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Molde, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Fræna, Eide, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.