Forskrift om minsteareal for elg, Grue kommune, Hedmark.

DatoFOR-2003-04-10-524
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse10.04.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1363
Gjelder forGrue kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort08.05.2003
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Grue

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Grue kommune 10. april 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Minsteareal for elg i Grue kommune fastsettes til 2000 dekar.1

1Endrer minsteareal fra 3000 dekar, se forskrift 11 nov 2001 nr. 1363.

II

Forskriften trer i kraft straks.