Forskrift om adgang til jakt etter elg, Kvænangen kommune, Troms.

DatoFOR-2003-04-11-525
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse11.04.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-08-489
Gjelder forKvænangen kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§17, LOV-1981-05-29-38-§18, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort08.05.2003
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Kvænangen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kvænangen kommune 11. april 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, § 17 og § 18, jf. forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Kvænangen kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen: 

OmrådeElg: minsteareal i daa
Kommunegrense Nordreisa/Kvænangen -
Meiland - Valan - Navit - Kvænangsbotn til
og med sør for Kjækanelva
10.000
Resten av kommunen7.000
 

III

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Kvænangen kommune i forskrift av 8. mai 2001 nr. 489 om adgang til jakt etter elg, Harstad, Tromsø, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Berg, Lenvik, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommuner, Troms.