Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-2003-04-23-528
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse23.04.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort08.05.2003
KorttittelForskr. om minsteareal storviltjakt, Ringerike

Fastsatt av Ringerike kommune 23. april 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i kommunen.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 2.500 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 300 dekar for rådyr.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves den del som angår Ringerike kommune i forskrift av 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hole, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud.