Forskrift om jakt etter hjort, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2003-04-24-1944
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse24.04.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-10-1445
Gjelder forNaustdal kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort07.12.2006
KorttittelForskrift om jakt etter hjort, Naustdal

Kapitteloversikt:

Fastsett av Rådmannen i Naustdal kommune 24. april 2003 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5 .

I

Det er lov til å jakte hjort i Naustdal kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingsløyver og grunnlag for fordeling av fellingskvote er:

500 dekar for heile Naustdal kommune.

III

Denne forskrifta trer i kraft straks og samstundes vert minsteareal for Naustdal kommune i forskrift 10. desember 2001 nr. 1445 om jakt etter hjort og elg, Sogn og Fjordane oppheva.