Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Sarpsborg kommune, Østfold.

DatoFOR-2003-04-24-644
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse24.04.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-08-25-1255
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort05.06.2003
KorttittelForskr. om adgang til elgjakt mm, Sarpsborg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sarpsborg bystyre 24. april 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Sarpsborg kommune i Østfold.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele/deler av kommunenElg Minsteareal i daa/rettRådyr Minsteareal i daa/rettBever Fordelingsgrunnlag/rett
For arealet nordvest for Ågårdselva, Vestvannet og Mingevann fra Isebakketjern til grensen mot Skiptvet450 daa
Hele/resten av kommunen2.000 daa300 daaMinste vannlengde fastsettes årlig etter § 5.

III

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Sarpsborg kommune i forskrift av 25. august 2001 nr. 1255 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler kommuner, Østfold.