Forskrift om jakt etter hjort, Flora kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2003-05-08-584
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse08.05.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-10-1445
Gjelder forFlora kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort15.05.2003
KorttittelForskrift om jakt etter hjort, Flora

Kapitteloversikt:

Fastsett av Rådmannen i Flora kommune 8. mai 2003 med heimel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er lov å jakte etter hjort i Flora kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og grunnlag for tildeling av fellingskvote er 750 dekar.

III

Denne forskrifta trer i kraft straks og samstundes vert minsteareal for Flora kommune i forskrift av 10. desember 2001 nr. 1445 om jakt etter hjort og elg, Sogn og Fjordane, oppheva.