Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Siljan kommune, Telemark.

DatoFOR-2003-05-13-683
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse13.05.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-526
Gjelder forSiljan kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort12.06.2003
KorttittelForskr. om adgang til jakt etter elg mm, Siljan

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Siljan kommunestyre 13. mai 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Siljan kommune.

II

Minstearealet for fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for hjortevilt og fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele kommunenElg: minsteareal i daaHjort: minsteareal i daaRådyr: minsteareal i daaBever fordelingsgrunnlag
Siljan kommune150010000500Åpnet/driftsplan

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Siljan kommune i forskrift av 2. mai 2001 nr. 526 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal og Vinje kommuner, Telemark.